Optune genom hyra samt kringtjänster

Ramavtal för tillhandahållande av Optune genom hyra samt kringtjänster

2018-09-01 till 2022-05-31

Ramavtalet omfattar

Hyra av Optune samt kringtjänster som:

 • Användarutbildning av patienter och sjukvårdspersonal
 • Service
 • Reparationer

Så avropar och beställer du

Ramavtalet är tecknat med en leverantör, Novocure. När avropsanmälan är gjord avropar och beställer du genom att:

 1. Fylla i formuläret Beställning av behandlande läkare som är tillgänglig under fliken Stöddokument.
 2. E-posta formuläret till supportEMEA@novocure.com

Hitta mer information under flikarna

En detaljerad guide för hur du går tillväga vid ditt avrop finns under fliken Avropa och beställ steg för steg.

Dokumenten du kan behöva som stöd och underlag vid avropet ligger under fliken Stöddokument.

Kontaktuppgifter till ramavtalsleverantören, publicerat ramavtal och övriga bilagor hittar du under fliken Leverantörer.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den landsting/region du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Inköpscentralens kundsupport.

 2. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop.

 3. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både för beställning och till avtalsansvarig.

 4. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer. Läs gärna igenom det publicerade ramavtalet under fliken Leverantörer för mer detaljerad information.

  Behöver du ytterligare hjälp, kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade organisationer som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Skrivet om avtalet