Preventivmedel 2017

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Preventivmedel 2017

2018-07-05 till 2022-07-04

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

i
Detta ramavtal förnyas inte

Ramavtalet Preventivmedel 2017 omfattar

Två delområden bestående av:

 • Delområde 1
  Kondomer, glidmedel och slicklappar som är uppdelade på 91 olika positioner (typ och förpackningsstorlek liten, mellan eller stor).
 • Delområde 2
  Sammansatt bassortiment av kondomer och glidmedel uppdelat på liten förpackning (150 stycken) eller stor förpackning (450 stycken).

Observera att positionerna under Delområde 1 har olika leverantörer. Därför kan beställningar från delområde 1 behöva göras hos mer än en leverantör. Se uppdelningen i dokumentet Sammanställning priser samtliga leverantörer Preventivmedel 2017 under fliken Stöddokument.

Delområde 2 har endast en leverantör.

En guide för hur du går tillväga vid avrop och beställning finns under fliken Avropa och beställ steg för steg.

Preventivmedel 2017 förnyas inte

Inköpscentralen har beslutat att inte förnya ramavtalet för Preventivmedel. Vi grundar den bedömningen på att väldigt få använder avtalet. Kondomer och glidmedel tillhandahålls fortsättningsvis via ramavtalet Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018. I kommande upphandling av Hälso- och sjukvårdsmaterial kommer sortimentet av preventivmedel ses över.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. För detta ramavtal finns flera leverantörer att välja mellan, du beställer från den som tillhandahåller de produkter du efterfrågar. Dokumenten Avropsvägledning och Sammanställning priser samtliga leverantörer Preventivmedel 2017 ger mer specifika detaljer.

 4. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.

 5. Beställ

  Beställa direkt av angiven beställningskontakt hos ditt val av ramavtalsleverantör.

  Behöver du ytterligare hjälp, kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Skrivet om avtalet