Provtagning och analys av SARS-CoV-2

Provtagning och analys av SARS-CoV-2

2022-01-21 till 2024-05-31

Det dynamiska inköpssystemet omfattar

Det dynamiska inköpssystemet omfattar provtagning och nukleinsyreanalys av SARS-CoV-2. Utöver analysen omfattas även provtagningskit, lagerhållning, distribution, utbildning och andra tjänster som är kopplade till provtagning och nukleinsyreanalys av SARS-CoV-2.

Det dynamiska inköpssystemet omfattar alla typer av provtagning och nukleinsyreanalyser av SARS-CoV-2 som vid varje givet tillfälle är validerade och tillgängliga på marknaden. I nuläget är det främst aktuellt med extraktion, PCR och sekvensering.

Hur gör jag för att upphandla genom systemet?

 • Inköpscentralen har inrättat systemet och genomför löpande kvalificering av de leverantörer som ansöker. Främst används tjänster för provtagning och analys av SARS-CoV-2 av regionerna. Har du behov av att upphandla provtagning och analys av SARS-CoV-2 i din verksamhet, kontakta oss via e-post dis@adda.se så återkommer vi så fort vi kan.
 • Upphandlande myndighet kan använda systemet för att genomföra upphandlingar under hela den tid systemet är giltigt, fram till och med den 31 maj 2024.
 • På denna sida ligger mallar och instruktioner som kan användas när specifik upphandling görs genom systemet.
 • För verksamheter som använder upphandlingsverktyget Mercell TendSign delas informationen den vägen.
 • För verksamheter som använder andra upphandlingsverktyg finns mallar tillgängliga i pdf och lista över godkända leverantörer till höger på den här sidan (listan uppdateras löpande).

Hur blir jag kvalificerad leverantör?

 • Fram till den 31 maj 2024 är det möjligt att ansöka till det dynamiska inköpssystemet Provtagning och analys av SARS-CoV-2. Vi hanterar i normalfallet din ansökan inom 10 arbetsdagar.
 • Godkända leverantörer mottar anbudsinbjudan för de upphandlingar som görs genom det dynamiska inköpssystemet.
 • Läs mer om hur dynamiska inköpssystem fungerar på denna sida.
 • Ansök till det dynamiska inköpssystemet för Provtagning och analys av SARS-CoV-2 här.

Stöddokument

Under fliken Stöddokument finns mallar för upphandlingsdokument. Där ligger också mallar till de bilagor som ofta används i de specifika upphandlingarna samt användarinstruktioner.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda DIS:et?

  Inköpscentralens dynamiska inköpssystem (DIS) kan användas av alla upphandlande myndigheter som omfattas av LOU. Det krävs alltså ingen särskild anmälan för att använda ett av våra DIS. Din organisation behöver heller inte betala en serviceavgift till Inköpscentralen för att använda ett DIS.

 2. Genomför en specifik upphandling för att tillgodose ditt behov

  Upphandlande myndighet som önskar köpa provtagning och analys av SARS-CoV-2 genomför en specifik upphandling genom det dynamiska inköpssystemet. I en specifik upphandling kan krav och villkor preciseras för att tillgodose krav och behov.

 3. Använd stöddokumenten för att skapa en specifik upphandling

  Under fliken Stöddokument finns de dokument som behövs för upphandlingen.

 4. Få tillgång till aktuella mallar och kontaktuppgifter till godkända leverantörer

  a. För upphandlande myndigheter som använder upphandlingsverktyget Mercell TendSign kan mallar och aktuella leverantörsuppgifter hämtas direkt i strukturerat format. Kontakta oss på dis@adda.se för att aktivera denna koppling.

  b. För upphandlande myndigheter som använder andra upphandlingsverktyg finns mallar i pdf under fliken Stöddokument och en aktuell lista över godkända leverantörer finns till höger på den här sidan.

Leverantörer

Skrivet om avtalet