Analys och workshop för effektivisering av er avtalsportfölj

Hur väl hjälper er försörjningsstrategi er att uppnå verksamhetsmålen? Vi erbjuder en analys och verksamhetsanpassad workshop för att ta reda på hur ni kan effektivisera er avtalsportfölj så att den bidrar till verksamhetsmålen.

Analys och workshop för effektivisering av er avtalsportfölj

Genom en genomgående analys tar vi reda på hur effektivt era avtal nyttjas idag. Under en workshop anpassad till just er verksamhet, går vi tillsammans igenom den befintliga avtalsportföljen och belyser hur den kan utvecklas och effektiviseras. Det kan vara genom att t.ex. sammanfoga eller dela avtal, nyttja in-houselösningar, avropa från Adda Inköpscentrals ramavtal eller andra effektiviseringar.

Syftet är att ge er verktyg för hur ni genom era inköp och befintliga avtal bättre kan möta verksamhetsmålen kopplade till exempelvis hållbarhet, digitalisering eller ekonomi. Beroende på behovet kan vi fokusera på ett specifikt område som kanske parkförvaltning, IT-tjänster/-produkter eller förbrukningsmaterial, eller så tar vi ett mer generellt grepp om hela avtalsportföljen.

Under workshopen lär du dig:

  • Hur ni effektiviserar er avtalsportfölj.
  • Hur ni kan arbeta med en försörjnings- och inköpsstrategi.
  • Hur era inköp bättre kan förverkliga era verksamhetsmål.

Workshopen genomförs med juridisk förankring och stor affärsmässig förståelse. Vi vägleder er utifrån vårt strategiska försörjningsperspektiv och kundutvecklande arbetssätt, vår höga kunskap inom specialiserade verksamhetsområden och juridiska spets, samt vår kunskap om Adda Inköpscentrals nationella ramavtal.

Efter workshopen

Efter workshopen får ni en sammanställning av vår analys samt vårt förslag på strategier och lösningar för hur era inköp bättre kan förverkliga verksamhetsmålen. Om ni ser behov av ett större arbete kan vi hjälpa er vidare genom någon av våra kompletterande tjänster i våra verksamhetsområden.

För vem?

Erbjudandet vänder sig till er som vill få en tydlig översikt på er verksamhets befintliga avtal och öka er förståelse för hur ni kan arbeta strategiskt med inköp för att nå verksamhetsmålen.

Pris

Workshop, tillsammans med ca 8-12 relevanta intressenter från er, och analys genomförd av våra affärsrådgivare erbjuds till ett fast pris på 43 000 kr.