Anmälan

Dialog och förhandling i offentlig upphandling
Plats
Distansutbildning, 1 dag
Startdatum
den 18 maj 2021 kl 09:00-16:00
Avgift
5 495 kr