Webbutbildningar

Allmänna bestämmelser (AB) löneinriktning

Utbildningen syftar till att ge en bred förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de löneadministrativa frågeställningarna.

Antal tillfällen
0 st
Nivå
Grundkurs
Pris
4900 kr ex. moms

Välj tid och plats och anmäl Stäng

e-Learning

Webbaserat

Lediga platser:
Obegränsat

Webbutbildningen Allmänna bestämmelser (AB) med löneinriktning är en grundkurs i Allmänna bestämmelser och är självklar del i introduktionen för varje medarbetare som arbetar med med lönefrågor inom offentlig sektor. Den vänder sig till dig som är ny inom sektorn och till dig som arbetat ett tag och vill repetera och ta del av avtalsförändringar.

Utbildningen är skapad av SKR och fokus ligger på de Allmänna bestämmelserna, hur de kan samexistera med och ibland ersätta befintliga lagar och bestämmelser. AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) och innehåller allmänna anställningsvillkor. Utbildningen är interaktiv och varvar animationer, film, övningar, case, och expertföreläsningar. Innehållet omfattar i stor utsträckning SKR:s 2-dagars klassrumsutbildning och är en grundkurs. Utbildningen bygger på AB 17, uppdatering pågår.

Tidsåtgång

Du har tillgång till utbildningen i 60 kalenderdagar från det datum som du beställde utbildningen, inte när du loggar in på startsidan.

Utbildningens tid styrs av vilken takt du väljer och hur mycket du vill repetera. Det tar ca 3 timmar att gå igenom alla avsnitt. För att få en djupare förståelse och kunna tillämpa AB behövs mer tid, så avsätt gärna 5-6 timmar. Utbildningens innehåll är omfattande, därför rekommenderar vi att du delar upp avsnitten och genomför utbildningen vid flera tillfällen.


OBS! Anmälan är bindande och utbildningen är personlig och inloggningen kan endast användas av en person. Priset gäller för en person/deltagare.

Investera i medarbetarnas livslånga lärande och öka omställningstakten på samma gång - utbilda fler till ett lägre pris. Webbutbildningarna är lättillgängliga och underlättar när du vill kompetensutveckla många medarbetare samtidigt. Du kan kostnadseffektivt, enkelt och brett rulla ut utbildningen och lyfta nivån för en hel avdelning eller organisation.

Utbildningen är skapad av SKR

Innehållet är säkerställt av SKR och ligger i linje med relevanta kollektivavtal, lagstiftning och praxis. Webbutbildningarna är en självklar del i varje HR-medarbetares introduktion och en förutsättning för att du ska kunna jobba med HR inom offentlig sektor.

Här loggar du in om du redan är anmäld till en utbildning

Logga in här

Se filmen om AB HR och AB Lön

Här har vi samlat vanliga frågor och svar

Hur länge bör jag ha arbetat innan jag genomför utbildningen?

Du kan gå utbildningen så snart du börjat din tjänst, du behöver inte ha några förkunskaper inom Allmänna bestämmelser (AB). Tvärtom så är utbildningen ett stöd för dig under din första tid i din nya tjänst. Du kan gå tillbaka och göra de olika avsnitten så många gånger du vill. Utbildningarna fungerar lika bra för uppdatering för dig som arbetat länge och det var några år sedan du gick utbildning i AB.

Vad är skillnaden på utbildningarna AB HR och AB Lön?

Båda utbildningarna har i stor utsträckning samma innehåll. AB Lön som har löneinriktning innehåller 10 avsnitt. AB HR med HR-inriktning har 11 avsnitt och innehåller även avsnittet Avslut av anställningen. Två av avsnitten är större i AB HR (Anställningens ingående och Under anställningen) och två avsnitt är större i AB Lön (Avlöningsförmåner & löneform samt Anställningens ingående). Avsnittet Sjukledighet & ersättningar är olika i de två utbildningarna.

Från när gäller de 60 dagarna jag har på mig för att genomföra utbildningen?

60 dagar gäller från och med att du beställer utbildningen, dvs anmäler dig på vår webbsida. Två veckor före utbildningens giltighetstid löper ut får du ett påminnelse via mejl.

Tipsa en vän