Gussun Albadri

Gussun Albadri

Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept
Tel:
08 709 55 30
Mobil:
072 997 20 87
Skicka e-post

Gussun arbetar med verksamhetskritiska upphandlingar med höga krav på kvalitet och leverans. Hon har stor förståelse för kopplingen mellan avtal och affärer och har ett helhetsperspektiv som resulterar i affärsmässiga avtal och hon hjälper kunden att uppnå sina övergripande mål. Hon har lång erfarenhet av projektledning och bred kompetens inom hela upphandlingsprocessen, från strategiarbete till implementering och uppföljning. Hon har även erfarenhet av specialförfaranden såsom förhandlat förfarande och selektivt förfarande samt att inrätta dynamiska inköpssystem.

I Gussuns roll som senior affärsrådgivare och jurist inom verksamhetsområdet Upphandlings- och affärsjuridik ingår även att vara ombud i överprövningsprocesser, genomföra rättsutredningar med riskavvägningar och rekommendationer, samt att kvalitetssäkra uppdrag med affärsmässighet i fokus. Som tillägg har hon arbetat med internationella upphandlingsprojekt på både svenska och engelska och håller utbildningar inom offentlig upphandling och avtalsrätt. Gussun har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet.

Matilda Lindgren

Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept
Tel:
08 709 55 88
Mobil:
072 884 56 69

Emelie Sangré

Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept
Tel:
08 709 59 01
Mobil:
072 998 11 94
Skicka e-post

Hannes Härfast

Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept
Tel:
08 709 55 41
Mobil:
072 370 41 18
Skicka e-post

Hannes arbetar med upphandling, överprövning, utredning samt strategisk och juridisk rådgivning. Han genomför upphandlingar inom samtliga segment. Hannes har erfarenhet av att genomföra komplexa utredningar kring strategiskt viktiga frågor inom offentlig upphandling och närliggande rätts- och ämnesområden. Han har läst juristprogrammet vid Uppsala Universitet med inriktning mot offentlig upphandling samt straff- och processrätt.

Beatrice Hodo

Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept
Tel:
08 709 55 75
Mobil:
072 998 11 73
Skicka e-post
Sophia Klang Törnberg

Sophia Klang Törnberg

Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept
Tel:
08 709 59 55
Mobil:
072 539 97 28
Skicka e-post

Sophia är affärsrådgivare med ansvar för att självständigt planera och genomföra upphandlingar. Hon genomför upphandlingar inom varor, tjänster och byggentreprenader. Hon har erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete samt upphandlingar av nationella ramavtal. Hon biträder och agerar ombud för upphandlande myndigheter och enheter i överprövningsprocesser, författar rättsutredningar och bistår med juridisk rådgivning inom offentlig upphandling men även andra rättsområden såsom avtalsrätt. Hon föreläser och håller utbildningar inom offentlig upphandling. Sophia har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot offentlig rätt.