Seminarier

Medverka eller lyssna på ett av våra seminarier. Vi har olika teman inom offentlig upphandling, strategisk försöjning och kompetens. Lyssna på proffsiga föreläsare som berättar om intressanta och aktuella ämnen.

Seminariedeltagare

Nedan hittar du aktuella seminarier.

Fem till sex gånger per år håller Adda i framtidsseminarier om olika heta samhällsutmaningar inom stabil försörjning. Där vi bjuder in experter från olika delar av samhället att diskutera ämnet.

Fredag den 24 mars fördjupar vi oss tillsammans med inbjudna gäster i frågeställningar så som hur du som ledare kan bidra till din organisations innovationskultur och förmåga, vad innovationsledning egentligen handlar om och hur kommuner och regioner jobbar med dessa frågor.

Under våren bjuder Adda AffärsConcept in till kostnadsfria webbinarier på temat strategisk försörjning. Vid fyra tillfällen kommer vi fördjupa oss i ett specifikt ämne inom strategisk försörjning. 

Varannan tisdag håller Adda AffärsConcepts affärsrådgivare och jurister i rättsfallswebbinarier för praxis inom offentlig upphandling. 

Läs mer och anmäl dig till Adda Inköpscentrals ramavtalsinformationstillfällen. För dig som använder eller planerar att använda våra ramavtal.