Försörjningsberedskap i kristider – hur rustad är offentlig sektor?

I Addas nyligen släppta försörjningsrapport får vi inblick i den offentliga sektorns försörjningsarbete i relation till krishantering. Rapporten fångar inköps- och upphandlingschefers erfarenheter av att arbeta med försörjningsfrågor under coronapandemin.

Den 8 december presenteras rapporten på ett seminarium.

bild försörjningsrapporten.jpg

Kriser sätter försörjningsberedskapen på prov. Adda har under året tagit fram en försörjningsrapport med syfte att få bättre insyn i hur offentlig sektor arbetar med försörjningsberedskap. Rapporten tar avstamp i kommuner och regioners arbete utifrån erfarenheter och utmaningar som coronapandemin medförde och med lärdomar inför framtida kriser.

Resultatet visar bland annat att kommuner och regioner i Sverige var oförberedda på en kris av pandemins skala och saknade tydliga riktlinjer och åtgärdsplaner. Trots det klarade offentlig sektor att ställa om och framgångsrikt samverka för att hantera behov och utmaningar kopplade till försörjningen av varor och tjänster.

Välkommen till Addas seminarium

Den 8 december bjuder Adda in till ett kostnadsfritt seminarium där försörjningsrapportens resultat presenteras.

Under seminariet kommer representanter från offentlig sektor att dela erfarenheter och lärdomar som kan hjälpa oss i arbetet inför framtida utmaningar.

När? den 8 december mellan kl. 8.00-9.00.

Var? digitalt via Zoom.

Hur? anmälan för deltagande sker via anmälningsformuläret nedan.

Seminariet är kostnadsfritt.

Välkommen!

Anmälan

Genom att ange din e-post samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter