Framtidswebbinarium för stabil försörjning

Blir offentlig upphandling ett slagträ i kampen om världshandeln och vad innebär det för offentlig sektor och anbudsgivare? Den 30 september bjuder Adda in till ett webbinarium där vi diskuterar förslaget till de nya EU-reglerna som ska ge Europeiska kommissionen ett påtryckningsmedel i internationella förhandlingar om handelsavtal.

IPI-förordningen är än så länge enbart ett förslag som för närvarande diskuteras i Europaparlamentet. När de nya EU-reglerna träder i kraft kan det påverka vad offentlig sektor får köpa och vad anbudsgivare kan erbjuda. Finns det fog för att påstå att den så kallade IPI-förordningen leder till minskad konkurrens, dyrare offentliga inköp, ökad administration och fler överprövningar?

Webbinariet vänder sig till dig som är nyfiken och vill förstå hur världshandelspolitiken påverkar våra möjligheter att göra offentliga affärer i framtiden. Läs mer om IPI-förordningen här.

Företrädare för näringslivet, offentlig sektor och EU-parlamentet diskuterar frågan under ledning av Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd, Adda.

När: Torsdag, 30 september 2021
Tid: 08:00-09:00

Medverkande:
- Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd, Adda
- Jonas Berggren, internationell analyschef, Svenskt Näringsliv
- Roger Eklund, inköpsdirektör, Region Stockholm
- Christian Danielsson, chef för representationen i Sverige, Europeiska kommissionen

Program:
- Inledning av Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd, Adda
- Roger Eklund, inköpsdirektör, Region Stockholm
- Panelsamtal med Roger Eklund, Christian Danielsson, Jonas Berggren
- Frågor från publiken
- Sammanfattning och avslut

Webbsändning via Zoom. Det är kostnadsfritt att delta.

Anmäl dig via formuläret nedan.

Välkommen!

Anmälan