Ladda inför årets Sverigeturné!

Under våren 2022 åker vi som samarbetspartner, tillsammans med Upphandling24, land och rike runt för att komma till dig och hålla intressanta föreläsningar på plats. Läs mer om vilka som är våra talare från Adda!

Regler och praxis som påverkar ramavtalsupphandlingen

Sara-li och Anna.jpgVi går igenom nyheter som har betydelse för ramavtalsupphandlingars genomförande och utformning. Vad innebär IPI-förordningen för upphandlande myndigheter och leverantörer? Vilka nya domar påverkar ramavtal? Vad annat borde jag ha koll på om jag ska upphandla ett ramavtal eller lämna anbud i en ramavtalsupphandling? Vi ger dig en sammanfattning av senaste nytt i ramavtalsvärlden.

Föreläsningen hålls i Göteborg den 4 april.

Hur upphandlar vi för att nå målen i Agenda 2030?

Peter Nohrstedt - SV turnén.jpg

Agenda 2030 innehåller 17 mål för en ökad hållbar utveckling. Här analyseras målen och du får konkret och praktisk vägledning i hur du kan kravställa för att få in de olika målen från Agenda 2030 i dina upphandlingar.

Föreläsningen hålls på tre platser i år:

  • Borlänge, 2 maj
  • Östersund, 9 maj
  • Växjö, 30 maj

Strategiska aspekter inom upphandling av välfärdsteknik.

Li och Jesper.jpg
Hur hanterar vi välfärdsutmaningarna genom upphandling? Adda AffärsConcept berättar om sitt arbete med strategiskt stöd för att försörja kommuner med välfärdsteknik och digitala lösningar. De presenterar olika strategiska överväganden och hur du kan använda funktionsorienterade krav när du upphandlar välfärdsteknik.

Föreläsningen hålls i Sundsvall den 16 maj.

Lär känna din försörjningskedja

Olle och ELL.jpg

Få bättre koll på sårbarheter i din verksamhets försörjning. En modell presenteras för att lära känna din försörjningskedja, ta fram strategier för att minska risker i försörjningen och förbättra beredskapen i verksamheten.

Föreläsningen hålls i Linköping den 23 maj.