Stabil försörjning i inflationstider

Inflationstider innebär nya utmaningar. Hur ser utvecklingen ut för kommuner och regioners ekonomi? Och hur kan vi i offentlig sektor samarbeta med näringslivet för att få skattepengarna att räcka till? Adda bjuder in till framtidsseminarium där vi reder i frågorna tillsammans med experter.
pengahög1.jpg
Offentlig sektor står inför stora utmaningar och behöver bland annat säkra kompetensförsörjningen till välfärden, klara klimatmålen genom snabb omställning samt bygga upp beredskap för kris och krig. Samtidigt har vi ekonomisk verklighet med inflation och ökade kostnader att förhålla oss till. 
  • Kan offentlig upphandling bidra till att inflationen ökar eller dämpas?
  • Vad händer med de investeringar och utmaningar som offentlig sektor behöver ta tag i?
  • Vad behöver offentlig sektor göra för att klara dessa utmaningar?
  • Vilka krav kan vi ställa på det privata näringslivet?
  • Vilka lösningar kan vi hitta tillsammans?
Välkommen att lyssna på Addas framtidsseminarium där bland annat Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR och Johan Grip, chefsekonom på Företagarna samtalar under ledning av Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd på Adda.
AnnikaWJohanG (2) (1).png
 

Välkommen!

När: tisdagen den 4 oktober kl. 8.00-09.00

Hur: Webbsändning via Zoom

Kostnadsfritt

Anmäl dig nu!

Anmälan

Genom att ange din e-post samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter