Strategisk försörjning - webbinarieserie

I höst bjuder Adda AffärsConcept en kostnadsfri webbinarieserie under temat strategisk försörjning. Webbinarierna anordnas varannan tisdag vid fyra tillfällen med start den 25 oktober Välkommen att anmäla dig genom formuläret till höger.

strategiskförsörjning-786x400.jpg

Webbinarium 1: Risker i försörjningskedjan 

Datum: tisdag 25 oktober  
Tid: kl. 9:30 – 10:00 

Offentlig sektor har en bit kvar för att bli robusta inköps-/upphandlingsorganisationer och behöver framförallt bli mer proaktiva i sitt arbete med att identifiera och analysera vilka risker och sårbarheter som organisationen i fråga kan vara utsatt för och hur dessa eventuellt ska hanteras. Det visar bland annat en rapport som Theodor Berglund, affärsrådgivare på AffärsConcept varit med och tagit fram. 

Under detta pass presenterar vi därför vår metod för att identifiera och hantera risker i försörjningskedjan och går igenom vad som är viktigt att tänka på för en organisation som vill börja arbeta med, eller utvecklas i, sitt existerande arbete med frågor som rör försörjningsberedskap och riskhantering. 

Under detta webbinarium kommer du att få ta del av: 

  • Varför det är viktigt att arbeta proaktivt med försörjningsberedskap. 
  • Hur din organisation kan arbeta med att analysera risker i försörjningskedjan.

 

Webbinarium 2: Tvärfunktionalitetens roll i det strategiska försörjningsarbetet

Datum: tisdag 8 november  
Tid: kl. 9:30 – 10:00 

En förutsättning för att arbeta med strategisk försörjning är att arbeta tvärfunktionellt. Inköpsavdelningar sitter inte själva på erfarenheten från verksamhetens behov, utan det strategiska försörjningsarbetet behöver ske i nära samverkan mellan verksamheter, inköp och styrning. Under det här passet diskuterar vi hur du kan resonera om och få fart på det strategiska inköpsarbetet i din organisation.  

Webbinarium 3: Prioriteringar i inflationstider 

Datum: tisdag 22 november 
Tid: kl. 9:30 – 10:00 

Tiderna är tuffa, och ingen har missat att inflationen påverkar allt från priset på frukostprodukter i livsmedelsbutiken till hyreskontrakt för kontorslokalen. Hur ska man som inköpsorganisation i offentlig sektor tänka när inflationen ångar på, och allt blir dyrare? Under det här passet diskuterar vi olika prioriteringar och hur man utifrån ett strategiskt försörjningsperspektiv kan tänka praktiskt kring inflationen. 

Webbinarium 4: Inköpsmognadens betydelse för den strategiska försörjningen 

Datum: tisdag 6 december 
Tid: kl. 9:30 – 10:00  

Genom att medvetet arbeta med att öka organisationens inköpsmognad kan inköpsorganisationer bidra med ökat värde till hela organisationen. Ökad inköpsmognad bidrar till att säkerställa kvalitet, bra priser, leveranssäkerhet och i förlängningen till att uppnå organisationens mål. Under det här webbinariet diskuterar vi hur offentliga inköpsorganisationer kan mäta sin inköpsmognad och några aktiviteter kopplat till hur du kan bidra till att öka din organisations inköpsmognad. 

Välkommen att anmäla dig i formuläret till höger.