7 juni 2017

Frukostseminarier - uppskattad mötesplats för upphandlare

Får man svara på frågor om en upphandling i telefon? Den och många andra frågor besvarades vid vårens sista frukostseminarium ”Dialog” hos AffärsConcept i Stockholm den 23 maj. Frukostseminarierna är välbesökta mötesplatser för alla sorters upphandlande myndigheter. Här serveras kunskaper lika färska som de nybakade smörgåsarna och här finns kollegerna.

– Träffarna ger nya inblickar i yrket, men det som är värt mest är att träffa andra upphandlare, ansåg Johan von Post från Stockholm Parkering som var med på det fullsatta seminariet.

Två andra som uppskattade att möta kolleger var Ann Sundfeldt, Stockholms Hamnar, och Martina Näsman, FMV. De är gamla vänner och båda jobbar som upphandlare, men inom olika områden.
– Det är lätt att använda samma palett hela tiden. Genom att träffa kolleger under lättsamma former får vi en möjlighet att förnya vårt arbetssätt, sade Martina.

Vårens frukostseminarier har haft olika teman, från e-handel till dynamiska inköpssystem.
– Vi tar upp aktuella ämnen, gärna efter förslag från deltagarna, tipsade Katariina Virkkunen på AffärsConcept.

Eftersom kunskaperna finns hos AffärsConcept, är det möjligt att vara så anpassningsbar. Talare på dialogseminariet var upphandlingskonsulterna Klara Hanell Strand och Nina Fors. Dialog är högaktuellt, särskilt när det handlar om innovativa produkter och tjänster. Vid ett traditionellt förfarande måste upphandlaren vara väl påläst och duktig på att beskriva den egna organisationens behov.

Så långt talar allt för dialog, men är det tillåtet? Nina började med att rada upp myterna: Är det tillåtet att bjuda in leverantörer till enskilda möter? Man får inte prata med leverantörer innan en upphandling. Och ska vi verkligen belasta leverantörerna med dialog?
– Nya LOU ger större möjligheter till upphandling med dialog, berättade Nina.

Hur dialogen utformas beror på hur marknaden ser ut och i vilken fas som upphandlingen befinner sig i. Bland verktygen finns hearing, workshop och enskilda samtal, det sistnämnda en bra metod vid en inledande behovsanalys.
– Här kan vi erbjuda ett stöd i att genomföra upphandling med de dialogvänliga förfarandena "konkurrenspräglad dialog" och "förhandlat förfarande" berättar Klara.

– Vi måste veta hur marknaden ser ut, så att vi inte ställer föråldrade krav.
Både Nina och Klara har erfarenhet av upphandling i dialog med leverantörerna.
– Det viktiga är att leverantörerna känner sig trygga att deras unika lösningar inte sprids. Då kan man ställa de känsliga frågorna, vilket är mycket givande, berättade Klara.

Ett exempel på dialog är den nyligen genomförda upphandlingen av ramavtal för bostäder, som gjordes av konsulter från AffärsConcept. Under diskussionerna växte det fram bra lösningar som inte fanns med i upphandlarnas inledande krav.

– Våga testa, det finns stora möjligheter med dialog, uppmanade Klara.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar