Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Utbildningar

Led engagerande möten som bidrar till förändring

Vill du leda möten som engagerar och där ni hittar nya lösningar tillsammans? Behöver ni hantera komplexa frågor och låta olika perspektiv mötas på ett konstruktivt sätt? Då är det här kursen för dig!


Antal tillfällen
2 st
Nivå
Grundkurs
Pris
6500 ex. moms
Relaterad aktivitet
Grundutbildning i tjänstedesign (digital)
08 Februari 1 dag

Adress:
Utbildningen hålls digitalt
Lediga platser:
20 platser kvar
Tid:
09:00 - 16:00
18 April 1 dag

Adress:
Utbildningen hålls digitalt
Lediga platser:
25 platser kvar
Tid:
09:00 - 16:00

Omfattning: En heldag mellan kl. 09.00-16.00. Du bjuds också in till en kortare uppföljningsträff, med möjlighet att reflektera kring hur du använt kunskapen från kursen tillsammans med kursledare och andra deltagare. Uppföljningsträffen är en timme lång och deltagande är frivilligt.

Plats: Kursen och uppföljande träff genomförs digitalt i Zoom.

Målgrupp: Inga förkunskaper krävs men utbildningen vänder sig till dig som leder olika typer av möten och workshops. Kanske arbetar du som projektledare, chef, processledare, förändringsledare eller verksamhetsutvecklare. 

Kroka gärna arm med en kollega och gå kursen tillsammans, så kan ni hjälpas åt att omsätta era kunskaper i praktiken på hemmaplan.  

Priser: 6 500 kronor exkl. moms. I priset ingår kursdokumentation, lathundar och kursintyg (digitalt).

Kampanj 8 februari 2023: anmäl minst två från samma organisation - få 20 % rabatt på kursavgiften för alla deltagare.

Det behövs nya sätt att mötas och samarbeta

Offentlig sektor står inför stora utmaningar som kräver nya arbetssätt och smarta lösningar. I den förändringsresan behövs kunskap om hur vi tar vara på och utvecklar den kompetens och det engagemang som finns i våra egna organisationer. Det kräver också att vi involverar berörda parter på ett effektivt sätt, från medarbetare och invånare till samarbetspartners i näringsliv och civilsamhälle. Vi vet ATT vi behöver göra det – den här utbildningen ger svar på HUR du kan komma i gång.

Om kursen

Den här kursen ger dig struktur och verktyg för att involvera och aktivera deltagare i möten där ni vill “få det att hända”. Den ger dig förutsättningar att hantera komplexa frågor där många olika kompetenser och erfarenheter behövs. Genom deltagaraktiva möten och workshops kan du ge människor möjlighet att bidra på sina egna villkor till en gemensam lösning.

Framtidsverkstad – en metod för att gå från ord till handling

Målet är att du lär dig en tidseffektiv metod för att involvera berörda parter och tillsammans hitta lösningar på de utmaningar ni står inför. Vi utgår från metoden ”Framtidsverkstad” som är väl beprövad och där deltagarna tillsammans går från ord till handling. Genom att identifiera både utmaningar och visioner kring en fråga blir det möjligt att skapa gemensamma konkreta förslag till åtgärder.

Kursen ger dig kunskap och verktyg för att på ett enkelt sätt involvera relevanta aktörer, kompetenser och perspektiv för att önskad förändring och utveckling ska ske. 

Att involvera och samskapa med berörda parter i ett tidigt skede av en process är en framgångsfaktor för fortsatt arbete, utveckling och förändring. Berörda parter kan vara olika professioner, aktörer, invånare, brukare, kunder, politiker 

Teori varvat med praktik

Vi tror på att lära genom att göra. Under kursen arbetar vi därför tillsammans med en angelägen fråga där vi använder metoden och verktygen. Vi går igenom grunderna för hur de kan kombineras och användas, både fysiskt och digitalt, och du får praktiskt stödmaterial med dig.

Du får med dig:

 • Kunskap om att processleda möten där alla deltagare kan bidra med sina kompetenser och erfarenheter 
 • En metod och verktyg som är särskilt lämpade för blandade grupper med olika bakgrund och position - medarbetare, chefer, brukare, samarbetspartners osv. 
 • Grundläggande förståelse för roller och grupprocesser vid deltagaraktiva workshops/möten. 
 • Kunskap om att designa deltagaraktiva möten utifrån syfte och förutsättningar, med utgångspunkt från metoden Framtidsverkstad. 
 • Exempel på hur metoden har hjälpt andra organisationer med olika typer av utmaningar. 
 • Stöd och råd om hur du kan använda metoden i egna projekt.

Kursledare

Eva Broms och Elisabeth Lauritzen har båda 25 års erfarenhet av att arbeta med deltagaraktiva möten och processer  inom både offentlig och privat sektor.  Sedan 2012 har de tillsammans arbetat för att utveckla, utbilda och coacha i deltagaraktiva mötesmetoder, så som Framtidsverkstad, som på ett effektivt och kraftfullt sätt skapar nytänkande och resultat.

Om SKR:s nio strategier

Alla våra utbildningar bidrar till SKRs nio strategier för att möta kompetensutmaningen. Vi ser att den här kursen kan bidra till flera av dem, till exempel:

💡 Stärka ledarskapet

💡 Ge stöd till medarbetarnas utveckling 

💡 Använd kompetensen rätt

💡 Prioritera arbetsmiljöarbetet.

Läs mer om de nio strategierna

Exempel på när du kan använda dig av metoden: 

 • I det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
 • Vid omorganisationer 
 • Inför arbetet med verksamhetsplan och budget.
 • Vid dialoger/involvering av invånare, civilsamhälle och näringsliv
 • I arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA)
 • När ett nytt arbetssätt eller ett nytt system ska implementeras
 • Inom stadsbyggnads- och stadsutvecklingsprocesser 
 • För att identifiera möjligheter till och implementera regelförenkling.
 • Inför uppstarten av ny verksamhet 
 • Inför större projektansökningar där flera aktörer bör involveras


Samt i många andra sammanhang när människor behöver mötas och hitta gemensamma vägar framåt!