Adda

Utbildningar

Medskapande möten

För dig som vill kunna leda möten där deltagarna involveras och bidrar med sina kompetenser och erfarenheter för att tillsammans nå det resultat ni önskar

Antal tillfällen
1 st
Nivå
Grundkurs
Pris
13 000 ex. moms
27 Oktober 1 dag

Lediga platser:
25 platser kvar
Tid:
09:00 - 15:30

Har du behov av metoder för att möta olika aktörer och verksamheter, hantera komplexa frågor och veta hur olika perspektiv kan mötas på ett konstruktivt sätt? Genom planering, struktur och konkreta mötesverktyg kan du bli vassare på att leda möten där flera olika aktörer gemensamt behöver hitta vägar framåt kring gemensamma frågor eller målgrupper.

Mötena kan bestå av alltifrån några få deltagare till flera hundra. Deltagarnas grad av aktivitet på medskapande möten kan variera mellan att de ges möjlighet att ställa frågor, till att deras bidrag, kompetenser och erfarenheter är helt avgörande för att uppnå syftet med mötet. 

Utbildningen består av tre dagar digitalt samt att ta del av asynkront material före första utbildningstillfället och mellan alla utbildningstillfällena.

Dag 1: 27 oktober 9-15.30 digitalt 

Dag 2: 16 november 9-15.30 digitalt 

Dag 3: 8 december 9-15.30 digitalt 

 

Om utbildningen

Den här utbildningen ger dig en grundläggande förståelse för olika förutsättningar för medskapande möten samt praktiska och konkreta verktyg som främjar engagemang och aktivitet.

Vi går igenom olika grader av delaktighet och hur du kan planera och genomföra möten med olika förutsättningar för att nå mötets syfte. De verktyg du får med dig kan du sedan använda på möten vid din arbetsplats, vid workshops eller vid längre förändringsprocesser. 

Utbildningen hålls digitalt och vi ses vid tre lärarledda heldagar. Under utbildningsdagarna deltar du aktivt och provar de verktyg vi lär ut samt utbyter erfarenheter med de andra deltagarna. Mellan tillfällena förväntas du genomföra eget arbete samt vid ett par tillfällen delta vid digitala erfarenhetsutbyten. Det finns även möjlighet att få individuell handledning.

Efter utbildningen får du även en sammanställning med praktiska lathundar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som samordnare, projektledare, processledare eller utvecklingsledare.

Vad du kommer att lära dig

Du kommer att ha en grundläggande förståelse för roller och grupprocesser vid deltagaraktiva möten. 

• Förstå varför, när och hur det är nödvändigt att deltagarna bidrar aktivt

• Designa dina möten utifrån syfte och förutsättningar 

• Behärska konkreta verktyg för olika delar av mötet 

• Behärska verktyg för både digitala och fysiska möten 

Efter utbildningen finns också möjlighet att fortsätta att utbyta erfarenheter, tankar och idéer med de andra kursdeltagarna på en digital plattform.  

 

Utbildningens innehåll

Deltagaraktiva metoder

Utbildningen baseras på kunskap och verktyg som kommer från välbeprövade deltagaraktiva metoder så som Framtidsverkstad, Dialogcafé och Open Space m.fl.

Grundläggande kunskap om processer och roller

Vi går igenom och reflekterar kring att leda deltagaraktiva och medskapande möten samt processens olika steg, aktörer och roller. 

Deltagaraktivitet, samverkan och utveckling

Vi tittar på olika grader av deltagaraktivitet och när den här typen av verktyg och arbetssätt är effektiva och nödvändiga. Du får ta del av exempel på hur deltagaraktiva processer ger möjlighet att hantera komplexa frågor där man behöver samverka, tänka nytt och utveckla nya arbetssätt tillsammans

Verktyg för medskapande möten

Vi testar och går igenom olika lättanvända verktyg som främjar aktivitet, ansvarstagande och kreativitet.

Design av egna möten

Vi går igenom de olika faserna i en process och i ett möte. Vad krävs för att mötet ska landa där det är tänkt? Vad krävs för att resultatet ska följas upp och utvecklas vidare?

 

 

Seminarium för chefer

Ett digitalt seminarium som riktar sig till chefer där du lär dig metoder för medskapande möten på en grundläggande nivå.

Datum: 8 och 23 september
Avgift: kostar inget
Läs mer och anmäl dig!

Förstå vad du som chef kan bidra med för att skapa inspirerande möten som leder till resultat i din organisation. 

Kursledare

Eva Broms och Elisabeth Lauritzen, Framtidsverkstäder, har lång erfarenhet av att leda och utbilda i olika former av medskapande möten.