Utbildning i hållbar upphandling

Tillsammans med SKR och Sveriges Regioner har vi tagit fram en utbildning i hållbar upphandling riktad till alla de funktioner som är del av upphandlingsprocessen, exempelvis politiker, beslutsfattare, upphandlare, hållbarhetsstrateger, jurister, avropare, inköpare, beställare, controllers och avtalsansvariga.

Utbildningen kan med fördel också användas av leverantörer till offentlig sektor som vill få bättre förståelse för de krav och villkor som ställs, eller av studenter inom offentlig upphandling eller hållbarhet.

Utbildningen lanseras under hösten 2021 och besvarar bland annat följande frågor:

  • Vad innebär det att upphandla hållbart?
  • Vilka är hållbarhetsriskerna?
  • Vilka krav är lämpliga att ställa?
  • Vilken uppföljning är lämplig?

Vill du ha information samma dag som lanseringen? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!