Utbildningar

IT-upphandlingar i praktiken, tre dagar

I stort sett alla verksamheter är idag beroende av att använda it-stöd. Kvaliteten hos it-systemen och it-tjänsterna har också stor påverkan på kvaliteten i det arbete som utförs men också på arbetsmiljön i stort. Detta innebär att upphandlingar av it-stöd ofta blir komplexa med många faktorer och krav att ta hänsyn till. Det ställer höga krav på upphandlaren att utforma upphandlingsdokumentationen så att både beställare och användare får sina behov tillgodosedda, men även så att leverantörer finner det intressant att lämna ett konkurrenskraftigt anbud.

Med anledning av den situation som uppstått på grund av Covid-19 kommer utbildningen att erbjudas som distansundervisning under 2021 och då till ett reducerat pris. För att delta på distansundervisning anmäl dig till Delta digitalt nedan. Deltagare som önskar delta på distans kommer att få en länk skickad via e-post dagen innan som utbildningen genomförs. Via länken kommer deltagarna kunna följa den direktsända undervisningen. Deltagare på distans rekommenderas använda webbläsaren Google Chrome..

Li Langemark
Gustav Blomberg
Läs mer om
Dina kursledare
Antal tillfällen
1 st
Nivå
Specialist
Pris
14 495 kr

Välj tid och plats och anmäl Stäng

23 November

Lediga platser:
6 platser kvar
Tid:
09:00 - 16:00

Utbildningen vänder sig t.ex. till dig som är:

 • projektledare som arbetar med bl.a. anskaffning, verksamhetsutveckling och förändringsledning inom IT,
 • förvaltnings-och verksamhetschefer som berörs av digitalisering
 • upphandlare som är intresserade av att specialisera sig inom IT-upphandling eller praktiskt ska eller precis har börjat arbeta med IT-upphandling
 • IT-organisationen inom offentlig sektor
 • IT-leverantörer som levererar till upphandlande myndigheter

Varför ska du gå utbildningen?

Under tre dagars utbildningen lär du dig grunderna för IT-upphandling, inom ramen för upphandlingsregelverket, med fokus på förstudie, genomförande och projektledning.

Du lär dig om:

 • IT-kontexten och olika IT-lösningar
 • Mål och strategi för IT-upphandling
 • Organisera IT-upphandling
 • Lämpliga upphandlingsförfaranden för IT-upphandling
 • Upphandlingsrättsliga aspekter av IT-upphandling
 • Upphandlingsdokumenten för IT-upphandling

Vi värnar om miljön

Du kommer att få utbildningens kursmaterial samt länk skickad via e-post dagen innan utbildningen genomförs.

Datum: 23-25 November 2021

Datum: 13-15 Maj 2022

Utbildningsansvarig

Sonya Budak

Sonya Budak

Utbildningsansvarig administratör, Adda AffärsConcept
Tel:
08 709 59 37
Mobil:
070 458 21 21
Skicka e-post

Ute efter fler utbildningar inom offentlig upphandling?

Vi har diplomutbildningar och kortare utbildningar inom offentlig upphandling - från grundnivå till avancerad. Du kan också alltid be om en skräddarsy utbildningar, eller varför inte kombinera utbildning med att ha en av våra affärsrådgivare på plats hos er? 

Prenumerera på AffärsConcepts nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut varannan månad och innehåller information om våra webbinarier, frukostseminarier och utbildningar blandat med redaktionella artiklar och analyser kopplade till våra verksamhetsområden. 

Tipsa en vän