Workshop i riskutvärdering av försörjningskedjor

Få bättre koll på sårbarheter i din verksamhets försörjningskedjor. Under workshopen utarbetar vi tillsammans strategier för att minska risker i försörjningen och förbättra beredskapen.

Med Addas halvdagsworkshop i riskutvärdering av försörjningskedjor får du en introduktion i en enkel metod som hjälper dig att:

  • Identifiera kritiska områden i er verksamhet och deras försörjningsbehov av varor, tjänster och lösningar från externa leverantörer
  • Kartlägga försörjningsflöden in i er verksamhet för de viktigaste produkt- och tjänsteområdena
  • Analysera försörjningskedjorna bakåt och identifiera risker och sårbarheter i dessa.
  • Formulera åtgärder och försörjningsstrategiska beslut som förbättrar din beredskap

Metoden bygger på Addas erfarenhet och kunskap samt vår egen försörjningsstrategiska modell men innehåller också verktyg och checklistor som utvecklats inom akademin.

Efter workshopen

Efter workshopen kommer du ha identifierat försörjningsstrategiska sårbarheter i din verksamhet och ökat dina insikter om försörjningskedjor, beroenden till dina leverantörer, och hur de lkan klara av att leverera i en krissituation. Du kommer också ha tagit del av nya verktyg för att tydliga försörjningsstrategier som minskar dina risker och möjliggör en mer träffsäker beredskap.

Workshopledare

  • Olof Molander, tidigare inköpschef på olika poster inom FN och nuvarande affärsområdeschef för Adda Inköpscentral
  • Charlotte Murray, tidigare inköpschef på FOI och PTS och nuvarande affärsområdeschef för Adda AffärsConcept
  • Eva-Lotta Löwstedt Lundell, tidigare inköpschef på bl a SVT och nuvarande vd för Adda

För vem?

Workshopen vänder sig till dig som vill öka din förståelse för frågor kopplade till krisberedskap och försörjning eller är intresserad av riskexponering i försörjningsflöden. Du kanske arbetar som krisberedskapsansvarig, kommunchef, verksamhets- eller förvaltningschef, beställningsansvarig, controller eller contract manager.

Pris

Kostnaden är 2500 kr/person för en halvdags introduktion (öppen och digital). Vi kan också erbjuda skräddarsydda insatser i form av en heldagsworkshop för dig och dina kollegor där vi går in på djupet i metoden.

Anmälan

Fyll i formuläret nedan om du vill anmäla dig till någon utav kommande workshops.

Anmälan

Ange datum