Medgivande om vaccination mot MPR - Arabiska

Översatt till arabiska

Blankett för medgivande om vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR). Vaccinering sker vid två tillfällen. Den första erhålls på barnavårdscentralen, när barnet är 1 1/2 år. Den andra ges i skolan vid 6-8 års ålder. Blanketten används av elevhälsan för erbjudande om vaccination till vårdnadshavare.

Fyrsidig A5 med information och fakta om sjukdomarna samt en ifyllnadsdel.

Artikelnummer:
623566
25-99 st
21,22 kr/st
100-499 st
11,28 kr/st
500 > st
9,04 kr/st
Finns i lager