Hur lång är leveranstiden på specialprodukter?

Specialprodukter levereras senast inom fem arbetsdagar efter inkommen order.