Kommunal nämndadministration

Den kompletta handboken för ordföranden och sekreterare i fullmäktige, styrelser och nämnder. Sjunde upplagan

Av: Axel Danielsson

Nu är den här, den efterlängtade uppdaterade utgåvan av den populära boken Kommunal nämndadministration.

Kommunal nämndadministration är den kompletta handboken för nämndsekreterare.
Handboken ger grundläggande kunskaper om lagar och regler för förberedelser, genomförande och dokumentation av kommunala nämndsammanträden. Den har nu uppdaterats med vad som gäller enligt den nya kommunallagen, nya förvaltningslagen och den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Handboken är även till stor hjälp för ordförande i fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Detta gäller särskilt avsnitten som i detalj visar vilka regler som gäller för hur olika frågor som uppkommer på sammanträdena ska hanteras och protokollföras.
Handboken kan även fungera som stöd till handläggare som svarar för ärendeberedning och registratorer och andra administratörer som arbetar med diarieföring, beslutsexpediering med mera.

Merparten av all information inom den kommunala nämndadministrationen utgörs av allmänna handlingar. I ett relativt omfattande kapitel ger handboken detaljerade svar på vilka handlingar som anses som allmänna och vilka praktiska och juridiska krav som ställs på hantering av allmänna handlingar, särskilt vad gäller elektroniska handlingar. Offentlighetsprincipen och hanteringen av allmänna handlingar berör även arkivarier, IT-ansvariga med flera.

Handlar du som privatperson?
Då vill vi göra dig uppmärksam på att priserna som anges är exklusive moms (6%) och du kommer att behöva ange ditt personnummer för att genomföra köpet. Frakt tillkommer och beror på vikt och storlek, ett genomsnittspris för frakt av en bok är 89 SEK. Vi fakturerar utan faktureringsavgift.

Artikelnummer:
7345-284-7
Förlag:
SKL Kommentus
Publiceringsår:
2018
ISBN:
978-91-7345-284-7
1-4 st
508,00 kr/st
5-9 st
472,00 kr/st
10 > st
448,00 kr/st
Finns i lager

Liknande

Kommunallagen med kommentarer och praxis

Totalt: 750,00 kr