Kommunallagen - Lagtexthäftet

Av: Helena Linde, Projektledare

Den sextonde upplagan av Kommunallagen - Lagtexthäftet innehåller 2017 års kommunallag med de revideringar som har gjorts fram till den 1 januari 2020, bl.a. att begreppet landsting har ersatts av begreppet region. Lagtexthäftet innehåller också den s.k. befogenhetslagen - lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Detta är den sextonde upplagan av Kommunallagen - Lagtexthäftet. Skriften innehåller 2017 års kommunallag (2017:725) i den lydelse som gäller den 1 januari 2020. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2018. Den har ändrats på ett par viktiga punkter; regler om avtalssamverkan har tillkommit och begreppet landsting utmönstrats för att också i lagtext ersättas av begreppet region.

I denna upplaga har ändringar t.o.m. SFS 2019:835 beaktats.

Förarbeten till 2017 års kommunallag finns i propositionen En ny kommunallag (2016/17:171) samt i konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU30 och riksdagsskrivelsen (rskr) 2016/17:335. Lagtexthäftet innehåller även den s.k. befogenhetslagen - lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter med ändringar t.o.m. 2019:935.

Handlar du som privatperson?
Då vill vi göra dig uppmärksam på att priserna som anges är exklusive moms (6%) och du kommer att behöva ange ditt personnummer för att genomföra köpet. Frakt tillkommer och beror på vikt och storlek, ett genomsnittspris för frakt av en bok är 89 SEK. Vi fakturerar utan faktureringsavgift.

Artikelnummer:
7345-313-4
Förlag:
SKL Kommentus
Publiceringsår:
2020
ISBN:
978-91-7345-313-4
1-9 st
238,00 kr/st
10-24 st
223,00 kr/st
25 > st
211,00 kr/st
Finns inte i lager

Liknande

Kommunallagen med kommentarer och praxis

Totalt: 750,00 kr