Kommunallagen - Lagtexthäftet

Av: Helena Linde, Projektledare

Den sextonde upplagan av Kommunallagen - Lagtexthäftet innehåller 2017 års kommunallag med de revideringar som har gjorts fram till den 1 januari 2020, bl.a. att begreppet landsting har ersatts av begreppet region. Lagtexthäftet innehåller också den s.k. befogenhetslagen - lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Detta är den sextonde upplagan av Kommunallagen - Lagtexthäftet. Skriften innehåller 2017 års kommunallag (2017:725) i den lydelse som gäller den 1 januari 2020. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2018. Den har ändrats på ett par viktiga punkter; regler om avtalssamverkan har tillkommit och begreppet landsting utmönstrats för att också i lagtext ersättas av begreppet region.

I denna upplaga har ändringar t.o.m. SFS 2019:835 beaktats.

Förarbeten till 2017 års kommunallag finns i propositionen En ny kommunallag (2016/17:171) samt i konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU30 och riksdagsskrivelsen (rskr) 2016/17:335. Lagtexthäftet innehåller även den s.k. befogenhetslagen - lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter med ändringar t.o.m. 2019:935.

Artikelnummer:
7345-313-4
Förlag:
SKL Kommentus
Publiceringsår:
2020
ISBN:
978-91-7345-313-4
1-9 st
238,00 kr/st
10-24 st
223,00 kr/st
25 > st
211,00 kr/st
Finns inte i lager

Liknande

Kommunallagen med kommentarer och praxis

Totalt: 750,00 kr