Kommunallagen - Lagtexthäftet

Av: Helena Linde, Projektledare

Den sextonde upplagan av Kommunallagen - Lagtexthäftet innehåller 2017 års kommunallag med de revideringar som har gjorts fram till den 1 januari 2020, bl.a. att begreppet landsting har ersatts av begreppet region. Lagtexthäftet innehåller också den s.k. befogenhetslagen - lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Detta är den sextonde upplagan av Kommunallagen - Lagtexthäftet. Skriften innehåller 2017 års kommunallag (2017:725) i den lydelse som gäller den 1 januari 2020. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2018. Den har ändrats på ett par viktiga punkter; regler om avtalssamverkan har tillkommit och begreppet landsting utmönstrats för att också i lagtext ersättas av begreppet region.

I denna upplaga har ändringar t.o.m. SFS 2019:835 beaktats.

Förarbeten till 2017 års kommunallag finns i propositionen En ny kommunallag (2016/17:171) samt i konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU30 och riksdagsskrivelsen (rskr) 2016/17:335. Lagtexthäftet innehåller även den s.k. befogenhetslagen - lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter med ändringar t.o.m. 2019:935.

Artikelnummer:
7345-313-4
Förlag:
SKL Kommentus
Publiceringsår:
2020
ISBN:
978-91-7345-313-4
1-9 st
238,00 kr/st
10-24 st
223,00 kr/st
25 > st
211,00 kr/st
Finns i lager

Kommentarer (3)

Nillan Kardéus Ramberg

1. Skrivet den 18 mars 2021 kl. 12.32

Hej!
Faktura Gullspångs kommun
FE 205
831 88 ÖSTERSUND

Camilla Andersson

2. Skrivet den 12 maj 2020 kl. 15.11

Hej Ulrika, Vi har inte fått något besked om när Kommunallagen med kommentarer och praxis ska komma i en ny upplaga. Vänd dig till SKRs juridiska avdelning, Sveriges kommuner och regioner, och se om de kan ge dig svar.
Mvh Camilla, kundserivce

Ulrika Weglin

3. Skrivet den 12 maj 2020 kl. 12.22

Hej!
När kommer den nya "tjocka" kommunallagsboken?
//Ulrika Weglin, Region Gävleborg

Skriv en kommentar

Lämna gärna en kommentar om produkten eller ställ dina frågor nedan. Vill du beställa produkten lägger du den i varukorgen eller kontaktar kundservice.