Yttrandefrihet och lojalitet - Slutsåld

Av: Helena Linde, Göran Söderlöf, Sophie Thörne, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Upplagan är SLUTSÅLD. Du kan inte beställa boken på detta artikelnummer (7345-283-0). Ny uppdaterad bok är under produktion, på denna sida kommer du kunna läsa när boken åter är till försäljning.

Vad gäller för anställda hos kommuner och regioner?

Var går gränsen mellan yttrandefrihet och lojalitet för den personal som är anställd i kommuner och regioner? Hur får arbetsgivaren göra när anställda offentligt kritiserar verksamheten? Den här boken försöker beskriva de juridiska riktlinjerna i en för chefer och politiker ibland komplicerad fråga.

Yttrandefrihet och lojalitet har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att främja en öppen demokratisk debatt och stärka politiker och chefer i deras roller. Skriften tar upp viktiga frågor för arbetsgivaren, som lagar och arbetsrättsliga regler, frågeställningar om vad arbetsgivaren får och kan göra och vilka regler som gäller för anställdas yttrande- och meddelarfrihet. Frågorna konkretiseras med rättsfall från Arbetsdomstolen och med JO-uttalanden.

Detta är den tredje upplagan av skriften, som bearbetats med hänsyn till aktuella lagändringar, domar och beslut.

Författarna Helena Linde, Göran Söderlöf och Sophie Thörne är verksamma som jurister vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Upplagan SLUTSÅLD. Ny uppdaterad bok är under produktion, här kommer du kunna läsa när boken åter är till försäljning. Går ej att beställa mer på detta artikelnummer.

Artikelnummer:
Förlag:
SKL Kommentus
ISBN:
978-91-7345-283-0
Finns inte i lager