Grupp 504 - Hälso- och sjukvård

Abonnemanget innehåller:

Huvudöverenskommelsen med Kommunal, Vårdförbundet, Allmän Kommunal Verksamhet (Vision, SSR, Ledarna, Teaterförbundet), Sveriges Läkarförbund samt Akademikeralliansen, Specialbestämmelser för läkare, Allmänna bestämmelser (AB) samt Kommentaren till AB respektive Löneavtalet, BEA, BUI, BIA, Avtal om Korrigering av preliminär lön, TRAKT, Pensionsavtalen AKAP-KL samt KAP-KL, KOM-KL, Samverkansavtal och Kommunalt huvudavtal (KHA).