Grupp 509 - Räddningstjänst

Abonnemanget innehåller:

Huvudöverenskommelsen med Kommunal, Vårdförbundet, Allmän Kommunal Verksamhet (Vision, SSR, Ledarna, Teaterförbundet) samt Akademikeralliansen och ÖLA med Transport, Allmänna bestämmelser (AB) och Bilaga E samt Kommentaren till AB respektive Löneavtalet, RiB, BEA, BAL, BUI, BIA, Avtal om Korrigering av preliminär lön, TRAKT, Pensionsavtalen AKAP-KL samt KAP-KL, KOM-KL, Samverkansavtal och Kommunalt huvudavtal (KHA).