Grupp 515 - Vård

Abonnemanget innehåller:

Huvudöverenskommelsen med Kommunal, Vårdförbundet, Allmän Kommunal Verksamhet (Vision, SSR, Ledarna, Teaterförbundet) samt Akademikeralliansen, Specialbestämmelser för läkare, Allmänna bestämmelser (AB), Bilaga J, L, PAN samt Kommentaren till AB respektive Löneavtalet, BEA, BUI, BIA, Avtal om Korrigering av preliminär lön, TRAKT, Pensionsavtalen AKAP-KL samt KAP-KL, KOM-KL, Samverkansavtal och Kommunalt huvudavtal (KHA).