Arbetsrätt

Här hittar du trycka kollektivavtal inom området arbetsrätt som exempelvis kollektiv arbetsrätt, anställningsskydd, ledighet, diskriminering och arbetsmiljö. Avtalen består av tryckta häften som du kan samla i avtalspärm 1. Pärm och tillbehör beställer du här eller via fliken i menyn. 

 

MBL Lag om medbestämmande

Artikelnr: 3110106 Finns i lager
1-9 st
83,00 kr/st
10-99 st
74,00 kr/st
100 > st
66,00 kr/st

Föräldraledighetslag

Artikelnr: 3111712 Finns i lager
1-9 st
68,00 kr/st
10-99 st
56,00 kr/st
100 > st
50,00 kr/st

AML Arbetsmiljölag

Artikelnr: 3113511 Finns inte i lager
1-9 st
104,00 kr/st
10-99 st
95,00 kr/st
100 > st
83,00 kr/st

SjLL - Lag om sjuklön

Artikelnr: 3114008 Finns i lager
1-9 st
76,00 kr/st
10-99 st
68,00 kr/st
100 > st
60,00 kr/st

Lag om skydd för person som rapporterar om missförhållanden

Artikelnr: 3114501 Finns i lager
1-9 st
70,00 kr/st
10-99 st
60,00 kr/st
100 > st
50,00 kr/st

Diskrimineringslag

Artikelnr: 3113007 Finns inte i lager
1-9 st
88,00 kr/st
10-99 st
80,00 kr/st
100 > st
71,00 kr/st

KAF

Artikelnr: 2640601 Finns i lager
1-9 st
60,00 kr/st
10-99 st
55,00 kr/st
100 > st
48,00 kr/st

Konfliktansvisningar

Artikelnr: 3110802 Finns i lager
1-9 st
88,00 kr/st
10-99 st
80,00 kr/st
100 > st
71,00 kr/st

Lag om arbetsgivares kvittningsrätt

Artikelnr: 3113301 Finns i lager
1-9 st
60,00 kr/st
10-99 st
52,00 kr/st
100 > st
48,00 kr/st

Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning

Artikelnr: 2612901 Finns i lager
1-9 st
60,00 kr/st
10-99 st
55,00 kr/st
100 > st
48,00 kr/st