Arbetsrätt

Här hittar du trycka kollektivavtal inom området arbetsrätt som exempelvis kollektiv arbetsrätt, anställningsskydd, ledighet, diskriminering och arbetsmiljö. Avtalen består av tryckta häften som du kan samla i avtalspärm 1. Pärm och tillbehör beställer du i webbutiken.

Avtalen inom arbetsrätt är sorterade i bokstavsordning.

MBL - Lag om medbestämmande

Artikelnr: 3110105 Finns i lager
1-9 st
83,00 kr/st
10-99 st
74,00 kr/st
100 > st
66,00 kr/st

LAS

Artikelnr: 3111109 Finns i lager
1-9 st
83,00 kr/st
10-99 st
74,00 kr/st
100 > st
66,00 kr/st

AML Arbetsmiljölag

Artikelnr: 3113511 Finns i lager
1-9 st
104,00 kr/st
10-99 st
95,00 kr/st
100 > st
83,00 kr/st

ATL

Artikelnr: 3113604 Finns i lager
1-9 st
72,00 kr/st
10-99 st
67,00 kr/st
100 > st
58,00 kr/st

Diskrimineringslag

Artikelnr: 3113007 Finns i lager
1-9 st
88,00 kr/st
10-99 st
80,00 kr/st
100 > st
71,00 kr/st

KAF

Artikelnr: 2640601 Finns i lager
1-9 st
60,00 kr/st
10-99 st
55,00 kr/st
100 > st
48,00 kr/st

KHA

Artikelnr: 3110601 Finns i lager
1-9 st
85,00 kr/st
10-99 st
76,00 kr/st
100 > st
68,00 kr/st

Konfliktansvisningar

Artikelnr: 3110802 Finns i lager
1-9 st
88,00 kr/st
10-99 st
80,00 kr/st
100 > st
71,00 kr/st

Lag om arbetsgivares kvittningsrätt

Artikelnr: 3113301 Finns i lager
1-9 st
60,00 kr/st
10-99 st
52,00 kr/st
100 > st
48,00 kr/st

Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning

Artikelnr: 2612901 Finns i lager
1-9 st
60,00 kr/st
10-99 st
55,00 kr/st
100 > st
48,00 kr/st