Arbetsrätt

Här hittar du trycka kollektivavtal inom området arbetsrätt som exempelvis kollektiv arbetsrätt, anställningsskydd, ledighet, diskriminering och arbetsmiljö. Avtalen består av tryckta häften som du kan samla i avtalspärm 1. Pärm och tillbehör beställer du här eller via fliken i menyn. 

 

Lag om ledighet för närståendevård

Artikelnr: 3111907 Finns inte i lager
1-9 st
58,00 kr/st
10-99 st
50,00 kr/st
100 > st
47,00 kr/st

Lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl

Artikelnr: 2613901 Finns i lager
1-9 st
38,00 kr/st
10-99 st
35,00 kr/st
100 > st
26,00 kr/st

Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet

Artikelnr: 2612201 Finns i lager
1-9 st
60,00 kr/st
10-99 st
55,00 kr/st
100 > st
48,00 kr/st

Lag om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag

Artikelnr: 2612001 Finns i lager
1-9 st
60,00 kr/st
10-99 st
55,00 kr/st
100 > st
48,00 kr/st

Lag om totalförsvarsplikt, Förordning om totalförsvarsplikt

Artikelnr: 3111205 Finns inte i lager
1-9 st
99,00 kr/st
10-99 st
89,00 kr/st
100 > st
78,00 kr/st

Lag om vissa anställningsfrämjande åtgärder

Artikelnr: 3114203 Finns i lager
1-9 st
60,00 kr/st
10-99 st
52,00 kr/st
100 > st
48,00 kr/st

LFF

Artikelnr: 3110201 Finns inte i lager
1-9 st
60,00 kr/st
10-99 st
52,00 kr/st
100 > st
48,00 kr/st

LOA - lag om offentlig anställning

Artikelnr: 3110404 Finns inte i lager
1-9 st
67,00 kr/st
10-99 st
58,00 kr/st
100 > st
54,00 kr/st

Lag om rättegång i arbetstvister

Artikelnr: 3110305 Finns i lager
1-9 st
76,00 kr/st
10-99 st
70,00 kr/st
100 > st
60,00 kr/st

Semesterlag

Artikelnr: 3111607 Finns i lager
1-9 st
78,00 kr/st
10-99 st
72,00 kr/st
100 > st
62,00 kr/st