PAN 16 - Kommentarer

till lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare (PAN)

Av: Sveriges kommuner och landsting samt Pacta

Förhandlingssektionen har utarbetat denna kommentar till Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare, PAN. Det är vår förhoppning att den ska ge vägledning och underlätta det personalpolitiska arbetet samt bidra till att utveckla och stödja arbetsgivarrollen.

Kommentaren är Sveriges Kommuner och Landstings och Arbetsgivarförbundet Pactas ensidiga kommentar till PAN, dvs. den ingår inte i kollektivavtalet PAN.

Kommentaren utgår från PAN 16 men är fortfarande relevant som kommentar till PAN 20. Ändringarna som gjorts är framför allt beloppsjusteringar och innehållet i kommentaren är fortfarande är relevant om man tar hänsyn till detta. Du kan hitta en beskrivning av de ändringar som gjorts här

Pärm 3: Allmänna bestämmelser med bilagor samt övriga lönekollektivavtal m.m.

Artikelnummer:
3132601
Förlag:
SKL Kommentus
Publiceringsår:
2018
1-9 st
114,00 kr/st
10-99 st
105,00 kr/st
100 > st
89,00 kr/st
Finns i lager