Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Av: Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona

Parter i Avtal om samverkan och arbetsmiljö är Sveriges Kommuner och Regioner, Arbetsgivarförbundet Pacta (numera Sobona), Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård respektive Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer. 

Avtalet ersätter FAS 05 och gäller från och med den 1 november 2017 och tillsvidare. I denna kommentar ger parterna uttryck för sin gemensamma syn på avtalet.

Pärm 4: Pensioner, försäkringar, samverkan m.m.

Artikelnummer:
3141501
Förlag:
Adda Kompetens AB
Publiceringsår:
2021
1-9 st
65,00 kr/st
10-99 st
56,00 kr/st
100 > st
47,00 kr/st
Finns i lager