Bilaga L till AB

Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet

Av: Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta

Bilaga L till AB 17 och AB 20.

Pärm 3: Allmänna bestämmelser med bilagor samt övriga lönekollektivavtal mm.

Artikelnummer:
3130808
Förlag:
SKL Kommentus AB
Publiceringsår:
2017
1-9 st
60,00 kr/st
10-99 st
52,00 kr/st
100 > st
48,00 kr/st
Finns i lager