HÖK 20 - Sveriges läkarförbund

Av: Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona

Huvudöverrenskommelse 20 om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal med mera. Avtalet är tecknat med Sveriges läkarförbund.

Pärm 2: HÖK med tillhörande bilagor utom AB

Artikelnummer:
3121007
Förlag:
SKL Kommentus
Publiceringsår:
2021
1-9 st
95,00 kr/st
10-99 st
88,00 kr/st
100 > st
76,00 kr/st
Finns i lager