Ljudövning Verb

blad 105

Block om 25 ex.

Grammatikövningar är avsedda för små barn eller för barn som har en mycket försenad språkutveckling och som därför nyss börjat bilda meningar.

Paketet innehåller bilder för att träna barnet att klara av enkla meningar med två till tre ord, prepositioner, ordet ?inte? med verb och hjälpverb. Bilderna kan användas i talträning, och språkträning när man behöver hålla sig till en enklare språklig nivå. Bilderna kan naturligtvis också användas för att stimulera längre meningar och till att fantisera och berätta små berättelser och sagor.

All inlärning på denna nivå med mindre barn bör inledas med lek. Barnet leker med figurer och nallar och den vuxne är verbal modell för vad som händer i leken. Bekräfta barnets lek och aktivitet genom dina korta meningar. Barnets erfarenheter kläds i ord. Sen kan man gå till bilderna. Om prepositioner ska tränas är det bra att först leka i rummet och beskriva barnets eller leksakers positioner i leken. (på, i, under) Barnets erfarenheter är viktiga för att hjälpa barnet att införliva nya begrepp.

Artikelnummer:
417100-105
1 > st
120,00 kr/st
Finns i lager