Minimala par, Ljudövning

Hel serie om 20 block (25 ex/block)

Dessa bilder som används i par är tänkta främst som lyssningsövningar och därefter som träning att bemästra uttalet av målljuden. Många barn i talträning är medvetna om att de gör fel eller inte kan ett ljud. När man gör lyssningsövningar blir det inte lika uppenbart när barnet misslyckas. Det blir mindre generande för barnet. Även om barnen kan höra skillnad mellan orden, övar man för att befästa och fördjupa barnets uppfattning av skillnaderna mellan mål-ljuden.

Dessa Minimala par finns i paketet: p-b initialt, t-d initialt, t-d medialt, t-d finalt, k?g initialt, k-g medialt, k-g finalt, k -t medialt, k-t finalt, g-d medialt, f-v initialt , s-f initialt , s-t initialt , s- tje initialt, tje-sche initialt, tje-t initialt , sche-t initilat, l-j initialt, r-j initialt.

Artikelnummer:
417266-P
1 > st
4169,20 kr/st
Finns i lager