Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Partnerprogram för leverantörer

I vårt partnerprogram får ni kunskap och verktyg för att bättre kunna stötta kommuner och regioners digitala omställning. Ni får också delta i forum för möten mellan leverantörer och mellan leverantörer och välfärden.

Välfärden står inför stora utmaningar både när det gäller kompetensförsörjning och det ekonomiska läget. För att klara välfärdsleveransen framåt måste kommuner och regioner öka takten i att hitta nya arbetssätt och tillvarata digitaliseringens möjligheter. 

Genom att bli en del av vårt partnerprogram stärker ni era förutsättningar att stötta kommuner och regioner i den viktiga omställningen.

En mötesplats för leverantörer och offentlig sektor

Partnerprogrammet drivs av Adda Kompetens på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och i nära samarbete med The Swedish Center for Digital Innovation (SCDI), parallellt med ett nationellt kompetensforum för digital mognad som riktar sig till kommuner och regioner.  

Tanken är att Partnerprogrammet för leverantörer och Kompetensforum för digital mognad för kommuner och regioner ska gå hand i hand och bidra till en gemensam riktning. Men också erbjuda ett handfast stöd för att tillsammans utveckla en smartare välfärd i världsklass. 

Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte

Partnerprogrammet syftar till att ge deltagarna:

  • nya insikter och fördjupa förståelsen för kommuners och regioners utmaningar, behov, organisering och styrning.
  • ett forum för inspiration och erfarenhetsutbyte både med andra leverantörer och med kommuner och regioner som deltar i Kompetensforum för digital mognad.
  • möjlighet att bidra till att vidareutveckla offentlig sektors digitala mognad.

Partnerprogrammet blir ett sätt att stärka både er kompetens och ert varumärke i ert erbjudande mot offentlig sektor. 

Partnerprogrammet 2023

Under 2023 får deltagare i partnerprogrammet ta del av:

Forum för kompetensutveckling

  • Minst sex forumsträffar per år
  • Erfarenhetsseminarium med kommuner och regioner

Digitala utbildningar

  • Kommun- och regionskola
  • Grundutbildning i digital mognad
  • Grundläggande utbildning i digitalisering
  • Utbildningen Nyttokalkylen

Dessutom har vi tagit fram två digitala metod- och processtöd med fokus på hur kommuner och regioner kan använda och jobba med modellen DiMiOS, samt hur de kan mäta och följa upp digital mognad.

Gå med i Partnerprogrammet

Anmälan, villkor och avgifter 

Kontakt person bild

Julia Larsson

Teamledare för digitalisering och innovation
Adda Kompetens
08 709 55 72
072 176 19 26
Om partnerprogrammet

Professor Johan Magnusson berättar om Partnerprogrammet för digital mognad.

1 minut
Om partnerprogrammet

Universitetslektor Tomas Lindroth berättar om Partnerprogram för digital mognad.

30 sekunder
Partnerprogram för digital mognad, datum vt 2023