Organisation och styrning

Adda AB ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt en majoritet av Sveriges kommuner - som också utgör våra kunder. Vårt uppdrag är att erbjuda offentlig sektor avtal och tjänster inom offentliga inköp och HR som underlättar vardagen, frigör resurser till välfärden och bidrar till ett hållbart samhälle.

Organisationsstruktur Adda AB

Adda AB är en del av SKR (Sveriges kommuner och Regioner). Inom koncernen finns en vd (Eva-Lotta Löwstedt Lundell), styr- och stöd avdelningar samt tre affärsområden. Vi är verksamma i hela landet och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi är ett växande bolag som omfattar ungefär 170 anställda.

Affärsområden

Vi har idag tre affärsområden som alla är starka i sig, gemensamt har vi ett stabilt och hållbart erbjudande till offentlig sektor. Adda Kompetens har utbildningar i smarta format, vassa systemstöd och tryckt media. Adda AffärsConcept erbjuder försörjningsstrategiska tjänster inom inköp och juridik. Adda Inköpscentral har ramavtal och tjänster inom strategisk försörjning.

Våra styrelser

Emilia Broniarczyk

Emilia Broniarczyk

Hållbarhetsstrateg, Adda Inköpscentral
08 709 59 22
070 386 55 79

Addas årsredovisning

Hållbarhetsrapport

Logotype SKR

SKR Företag AB

SKR Företag AB, som ägs av SKR, är moderbolag för ett antal dotter- och intresseföretag. Adda är ett av bolagen. 

Adda AB

 • Johnny Magnusson, Göteborg Kommun - Ordförande
 • Anders Teljebäck, Västerås Stad - Vice Ordförande
 • Lena Dahl, SKR
 • Roger Tiefensee, Flen Kommun
 • Elin Norén, Region Dalarna
 • Åsa Granat, Borlänge Kommun
 • Rickard Simonsson, Region Örebro

Adda Inköpscentral

 • Eva-Lotta Löwstedt Lundell (ordf.), vd, Adda
 • Ragna Forslund, chef inköp och upphandling, Stockholms läns landsting
 • Sara Catoni, avdelningschef juridik, SKR
 • Peter Söderström, områdeschef Koncerninköp, Västra Götalandsregionen
 • Petter Karlsson, inköpsledare, Gävle
 • Monica Skagne, kommunchef, Växjö kommun
 • Patrik Sundström, Chief Digital Officer, SKR

Adda AffärsConcept

 • Eva-Lotta Löwstedt Lundell (ordf), vd, Adda
 • Torbjörn Gideskog, chef inköpsservice, Adda Inköpcsentral
 • Karin Peedu, upphandlingsstrateg, SKR
 • Johan Söderström, LTCS