Kollektivavtal, journaler, böcker och blanketter

Vi är välfärdens eget förlag. Förutom böcker tillhandahåller vi arkivmaterial, journaler, blanketter och mycket mer. För att beställa behöver du först registrera ett konto. Saknar du något i vårt utbud? Kontakta oss!

Bakrundsbild för sidhuvud

Här finns exempelvis elevhälsovårdsjournaler, vaccinationskort, medgivande för vaccination och remisser.

Beredskapsarkivet

Vi har ett brett utbud av blanketter och arkivmaterial för ditt beredskapsarkiv.

Fyll på ditt lager här

För er som drabbas av konfliktvarsel har SKR och Sobona tagit fram Konfliktanvisningar för Kommun och Region 2019.