Lärande och verksamhetsstöd

Vi tillhandahåller utbildningar i olika format, relevant litteratur, digitala HR-tjänster, avtal, lagar och tryckt material för kommuner, regioner och deras helägda bolag. På uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bidrar vi till att kommuner och regioner står bättre rustade för att leverera framtidens välfärd.

Bakrundsbild för sidhuvud

Våra utbildningar

Stärk din kompetens inom exempelvis upphandling, HR, innovation eller digitalisering.

Digital mognad

Kompetensutveckling och forum för att stärka digital mognad i välfärden.

Innovation

Stöd och verktyg för innovationskraft med användaren i centrum.

Digitala HR-tjänster

Arbetsrätt, lagar, kollektivavtal och löner inom offentlig sektor.

Böcker och blanketter

Journaler, receptblanketter, arkivmaterial och böcker för dig som arbetar inom välfärden.

Yrkesresan

Introduktion och kompetensutveckling för dig som arbetar inom socialtjänsten.

Hjälp, jag ska rekrytera!

Vi vet att det här med rekrytering kan kännas svårt och tidskrävande. Därför har vi samlat avtal, tjänster och utbildningar som kan underlätta för dig i rekryteringsprocessen.

Artiklar, tema kompetens
22 september 2023

Lärande - mer än bara utbildning

Att tala om lärande, i stället för utbildning, innebär en förflyttning av fokus från formell utbildning till hur individer bearbetar sina erfarenheter till kunskaper, förmågor, attityder och värderingar vid varje skede genom hela livet.

- Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet