Lärande och verksamhetsstöd

Vi tillhandahåller utbildningar i olika format, relevant litteratur, digitala HR-tjänster, avtal, lagar och tryckt material för kommuner, regioner och deras helägda bolag. På uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bidrar vi till att kommuner och regioner står bättre rustade för att leverera framtidens välfärd.

Bakrundsbild för sidhuvud

Forskning visar att det är mer gynnsamt för en organisations kompetensförsörjning att alla medarbetare ges möjligheten att kompetensutvecklas utifrån samma metoder och modeller. Det skapar mer kraft i omställningen och medarbetarna får gemensamma referensramar och begreppsmodeller. Därför erbjuder vi organisationsabonnemang – utbilda hela organisationen till ett mycket förmånligt pris!

Artiklar, tema kompetens
13 maj 2024
Lärande - mer än bara utbildning

Att tala om lärande, i stället för utbildning, innebär en förflyttning av fokus från formell utbildning till hur individer bearbetar sina erfarenheter till kunskaper, förmågor, attityder och värderingar vid varje skede genom hela livet.

- Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet