Lärande och verksamhetsstöd

Vi tillhandahåller utbildningar i olika format, relevant litteratur, digitala HR-tjänster, avtal, lagar och tryckt material för kommuner, regioner och deras helägda bolag. På uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bidrar vi till att kommuner och regioner står bättre rustade för att leverera framtidens välfärd.

Bakrundsbild för sidhuvud

Under 2024 sänker vi priserna rejält på alla våra webbutbildningar, så att kommuner och regioner kan fortsätta kompetensutveckla medarbetare trots tuffa ekonomiska tider.

Artiklar, tema kompetens
19 oktober 2023
Lärande - mer än bara utbildning

Att tala om lärande, i stället för utbildning, innebär en förflyttning av fokus från formell utbildning till hur individer bearbetar sina erfarenheter till kunskaper, förmågor, attityder och värderingar vid varje skede genom hela livet.

- Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet