Om Adda

Vi är ett verksamhetsstöd till offentlig sektor och erbjuder avtal och tjänster inom strategisk försörjning som underlättar vardagen för våra kunder. I nära 100 år har vår historia flätats samman med samhällets utveckling och i april 2021 bytte vi namn från SKL Kommentus till Adda för att skapa en större tydlighet för Addakoncernens tjänster och erbjudanden.