Adda - ett verksamhetsstöd till offentlig sektor

Addas uppdrag är att hjälpa offentlig sektor med strategisk och hållbar försörjning av varor, tjänster och kompetens för framtidens välfärd. Vi erbjuder våra kunder smarta tjänster och produkter, relevanta avtal och kvalificerad rådgivning för att frigöra resurser och säkerställa att försörjningen av resurser och kompetens blir både robust och hållbar.