Adda - ett verksamhetsstöd till offentlig sektor

Vi är ett verksamhetsstöd till offentlig sektor och erbjuder avtal och tjänster inom strategisk försörjning som underlättar vardagen för våra kunder. I nära 100 år har vår historia flätats samman med samhällets utveckling och i april 2021 bytte vi namn från SKL Kommentus till Adda för att skapa en större tydlighet för Addakoncernens tjänster och erbjudanden.

  • Vår vision är att vara offentlig sektors mest värdeskapande samarbetspartner.
  • Vi vill underlätta vardagen för våra kunder, frigöra resurser till välfärden och bidra till ett hållbart samhälle genom att erbjuda offentlig sektor avtal och tjänster inom strategisk försörjning.
  • Vi deltar i Great Place To Work (GPTW) och har varit certifierade sen 2018.

Tre affärsområden

Inom Addakoncernen finns tre affärsområden som alla är starka i sig. Gemensamt har vi ett stabilt och hållbart erbjudande till offentlig sektor. Adda Kompetens har utbildningar i smarta format, vassa systemstöd och tryckt media. Adda AffärsConcept erbjuder försörjningsstrategiska tjänster inom inköp och juridik. Adda Inköpscentral har ramavtal och tjänster inom strategisk försörjning.

Strategisk försörjning

Vår ägare SKR är tydliga med vilket uppdrag vi har på Adda: Vi ska hjälpa offentlig sektor med strategisk försörjning av varor, tjänster och kompetens så att vi står bättre rustade att leverera framtidens välfärd. För att synliggöra vilka försörjningsutmaningar som finns i en verksamhet och underlätta ett medvetet och långsiktigt beslutsfattande i försörjningen har vi utvecklat en process som stöd. Vi kallar den för den strategiska försörjningsprocessen.

Läs vidare om försörjningsprocessen.

Kultur och värdegrund

Schyssta – Nyfikna – Vassa – Relevanta. Addas värdegrund är viktig i styrningen av vår verksamhet. Vi vill att den ska underlätta för alla, chefer som medarbetare, att möta utmaningar och fatta beslut på kort och lång sikt. Genom en värdegrundstyrd verksamhet vill vi skapa utrymme och handlingsfrihet, kollegialt engagemang och möjlighet att snabbt anpassa oss till nya förutsättningar.

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och vi månar om att skapa en sund arbetsmiljö och en stark kultur. Vi mäts årligen via Great place to work och har varit cerifierade sen 2018. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet, effektivisera våra processer och vässa våra förmågor. Vi hoppas att det märks.

Behöver du hjälp? Kontakta oss.

Bärbar dator

Connecta med oss!

På vår karriärsida kan du läsa om hur det är att jobba inom Addakoncernen. Du kan också connecta med oss och lägga in dina uppgifter om du är intresserad av lediga tjänster. 

Vi erbjuder offentlig sektor ramavtal och tjänster inom strategisk försörjning.

Vi erbjuder offentlig sektor försörjningsstrategiska tjänster inom inköp och juridik.

Vi erbjuder offentlig sektor utbildningar i smarta format, vassa systemstöd och tryckt media.