Bakrundsbild för sidhuvud

Ramavtal och DIS

Alla våra färdiga ramavtal och dynamiska inköpssystem.

Inköpscentralens kundaktiviteter

Se vad som är på gång just nu

För upphandlare

Kommuner, regioner och kommunala bolag kan bli kund hos oss och använda våra ramavtal.

För beställare

Det finns flera olika sätt att handla på ramavtalen.

För leverantörer

Stora som små företag kan bli leverantörer på våra ramavtal.

Så jobbar vi med uppföljning

Vi genomför flera uppföljningar på samtliga av våra ramavtal under en avtalsperiod. Till grund för uppföljningen ligger ramavtalets villkor och de olika avropsstöd som är framtagna.

Uppföljning av ramavtal

Hållbarhet genomsyrar allt vi gör

Vi arbetar aktivt med att driva hållbarhetsfrågor för att stödja er i ert arbete med att minska era sociala och miljömässiga fotavtryck.

Vårt hållbarhetsarbete

Stockholms Inköpscentral, STIC

Vi samordnar upphandlingar för kommuner i Stockholms län och tar fram gemensamma ramavtal utifrån ett regionalt behov. 

Läs mer om STIC

Det här är Adda Inköpscentral

Vi upphandlar nationella ramavtal och dynamiska inköpssystem (DIS) åt kommuner och regioner - både i eget namn och som ombud åt upphandlande myndigheter. Våra tjänster ska ha ett bra affärsmässigt innehåll och ett långsiktigt samhällsperspektiv. Därför erbjuder vi ramavtal och DIS som underlättar ditt arbete och bidrar till bättre hållbarhet och ett effektivt nyttjande av våra gemensamma resurser.

Hållbarhet ökar samhällsnyttan

Vi har en hållbarhets- och uppföljningsavdelning som säkerställer att hållbarhet väger tungt i alla våra avtal och att krav och villkor systematiskt följs upp under avtalstiden.

Specialistkompetens genom kategoristyrning

Genom kategoristyrning bygger vi kunskap inom våra områden, ramavtal och DIS för att vara riktigt vassa och relevanta inom våra specifika ramavtalskategorier.

Stockholms Inköpscentral (STIC)

STIC levererar ramavtal till ett antal stockholmskommuner som gått ihop för att tillsammans med oss bättre nyttja resurser i planerade och samordnade upphandlingar.

I en föränderlig värld behövs omvärldsbevakning

För att kunna erbjuda hållbara och stabila leveranskedjor måste vi förstå vår omvärld – oavsett om det gäller nya produkter och tjänster, marknadsutveckling eller beredskapsfrågor. Därför arbetar vi aktivt med omvärldsanalys tillsammans med SKR, våra kunder, leverantörer & branschorganisationer, akademi, statliga organisationer och EU.

Har du frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss. 

Tel: 08 525 029 96
E-post: inkopscentralen@adda.se