Upphandling och ramavtal

Här har vi samlat allt som rör Inköpscentralens ramavtal och upphandlingar. Vi berättar hur du kan bli kund eller ramavtalsleverantör, hur du beställer från våra ramavtal samt vilka stöd vi har vid inköp och användningen av ramavtalen.

Bakrundsbild för sidhuvud
Upphandlingsplanen 2024

Här ser du tydligt och överskådligt vad vi planerar framåt. Med våra avtal och dynamiska inköpssystem får ni möjlighet att använda vårt erbjudande i er egen försörjningsstrategiska planering.

Se hela Upphandlingsplanen här

Så jobbar vi med uppföljning

Vi genomför flera uppföljningar på samtliga av våra ramavtal under en avtalsperiod. Till grund för uppföljningen ligger ramavtalets villkor och de olika avropsstöd som är framtagna.

Uppföljning av ramavtal

Stockholms Inköpscentral, STIC

Vi samordnar upphandlingar för kommuner i Stockholms län och tar fram gemensamma ramavtal utifrån ett regionalt behov. 

Läs mer om STIC

Det här är Adda Inköpscentral

Vi upphandlar nationella ramavtal och dynamiska inköpssystem (DIS) åt kommuner och regioner - både i eget namn och som ombud åt upphandlande myndigheter. Våra tjänster ska ha ett bra affärsmässigt innehåll och ett långsiktigt samhällsperspektiv. Därför erbjuder vi ramavtal och DIS som underlättar ditt arbete och bidrar till bättre hållbarhet och ett effektivt nyttjande av våra gemensamma resurser.

Hållbarhet ökar samhällsnyttan

Vi har en hållbarhets- och uppföljningsavdelning som säkerställer att hållbarhet väger tungt i alla våra avtal och att krav och villkor systematiskt följs upp under avtalstiden.

Specialistkompetens genom kategoristyrning

Genom kategoristyrning bygger vi kunskap inom våra områden, ramavtal och DIS för att vara riktigt vassa och relevanta inom våra specifika ramavtalskategorier.

Stockholms Inköpscentral (STIC)

STIC levererar ramavtal till ett antal stockholmskommuner som gått ihop för att tillsammans med oss bättre nyttja resurser i planerade och samordnade upphandlingar.

I en föränderlig värld behövs omvärldsbevakning

För att kunna erbjuda hållbara och stabila leveranskedjor måste vi förstå vår omvärld – oavsett om det gäller nya produkter och tjänster, marknadsutveckling eller beredskapsfrågor. Därför arbetar vi aktivt med omvärldsanalys tillsammans med SKR, våra kunder, leverantörer & branschorganisationer, akademi, statliga organisationer och EU.

Har du frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss. 

Tel: 08 525 029 96
E-post: inkopscentralen@adda.se