Upphandling & ramavtal

Adda Inköpscentral ger stöd kring inköp och hur våra ramavtal kan användas.

Alla ramavtal och DIS

Pågående upphandlingar

Så använder du våra ramavtal

Inköpscentralens ramavtalsinformation

Lärande & utbildning

Adda Kompetens erbjuder lärande och utbildning för att bidra till välfärdens kompetensförsörjning.

Lärande och utbildning

Digital mognad

Digitala HR-tjänster

Innovation

Affärsrådgivning upphandling

Adda Affärsconcept erbjuder rådgivning och utbildning till offentlig sektor.

Utbildningar inom offentlig upphandling

Anlita en konsult inom offentlig upphandling

Rättsfallswebbinarier