Alla ramavtal och DIS

Se alla ramavtal och dynamiska inköpssystem (DIS) som vi erbjuder.

Workshop: riskutvärdering försörjningskedjor

Få koll på sårbarheter i verksamhetens försörjningskedjor. Erfarna representanter från flera av Addas affärsområden deltar.

Analys och workshop: avtalsportfölj

Hur väl hjälper er försörjningsstrategi och avtalsportfölj er att uppnå verksamhetsmålen? Ta reda på det och hur ni kan effektivisera den.

Mina förmåner

Samverkanstjänst som synliggör offentlig sektors förmåner i kollektivavtalen.

Pågående upphandlingar

Se våra planerade och pågående upphandlingar.

Utbildning offentlig upphandling

Vi har kurser på alla nivåer, oavsett tidgare erfarenhet.