Lag om rättegång i arbetstvister

Lag om rättegång i arbetstvister

Av: Sveriges kommuner och landsting samt Sobona

I lydelse fr o m 2018-07-01. Häftet har inte uppdaterats med SFS 2020:593 eller 2022:973 då ändringarna är av redaktionell karaktär och främst avser bytet av landsting mot region.

OBS! Ett uppdaterat häfte kommer inom kort.

Pärm 1: Arbetsrätt med mera.

Artikelnummer:
3110305
Förlag:
SKL Kommentus
Publiceringsår:
2018
1-9 st
76,00 kr/st
10-99 st
70,00 kr/st
100 > st
60,00 kr/st
Finns i lager