Elektriska arbetsfordon 2020

Målsättningen med upphandlingen är att ta fram ett nytt relevant ramavtal för elektriska arbetsfordon som linjerar med de hållbarhetsutmaningar som våra upphandlande myndigheter har, samt underlättar arbetet med Agenda 2030.

Denna upphandling bryts ut från Parkmaskiner och gräsklippare 2019.

Om upphandlingen

Upphandlingen omfattar elektriska arbetsfordon för verksamheter med fokus på park- och grönyteskötsel samt fastighetsförvaltning och liknande områden. Maskintyperna som efterfrågas bygger främst på parametrar som arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet. Fordonen ska kunna utrustas med olika tillbehör för att möta den upphandlande myndighetens behov så som skåp och flak med hydraulisk tipp.

Varför upphandlar vi elektriska elfordon?

Efterfrågan av eldrivna alternativ växer inom alla verksamheter. Det är främst på grund av miljön och låga driftskostnader, men också eftersom kommunens verksamheter efterfrågar tysta fordon. Inköpscentralen ser att intresset för ställa om till en klimatsmart fordonspark nu även nått den kategori av fordon som används inom grönyteskötsel och fastighetsförvaltning mm.

Tidplan för upphandlingen

Annonseringen är avslutad. Vår målsättning är att ha ett avtal på plats i juni 2021.

Om upphandlingen

  • Status: Pågående
  • Upphandlingsområde: Gata och park

Tipsa en vän

Kontaktperson

Ylva Bergwall Granqvist

Ylva Bergvall Granqvist

Upphandlare, Adda Inköpscentral
Tel:
08 709 55 13
Mobil:
072 539 97 33
Skicka e-post

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom bygg och fastighet, relaterade produkter och tjänster samt gata och park. Du får nyheter och information via e-post.