Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Tillgänglighetsredogörelse för adda.se

Adda står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur adda.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar efter att adda.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi arbetar för att uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, om du anser att vi inte uppfyller lagens krav eller om du behöver innehåll från adda.se som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss på följande sätt:

Svarstiden är normalt 2 dagar.

Kontakta Tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Bristande förenlighet med lagkraven

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Generella brister

 • Vissa delar av webbplatsen är inte helt korrekt uppmärkta enligt den tekniska standarden Wai-aria. Standarden syftar till att göra webbinnehåll mer tillgängligt för personer som använder hjälpmedel, till exempel skärmläsare
 • Delar av webbplatsen gör avsteg från principen om robust kod, vilket kan göra att delar av information och tjänster blir svårare att nå, beroende på vilket verktyg (programversion, hjälpmedel, teknisk utrustning med mera) som används.
 • Vi är medvetna om att det inte är helt konsekvent hur länkar beskrivs, på vissa ställen saknas länkpilar.

Problem vid användning utan, eller med nedsatt, synförmåga

 • Vissa element och grafiska objekt på webbplatsen har för låg kontrast, och på vissa ställen av webbplatsen är det svårt att se vilket element som har tangentbordsfokus.
 • En del meningsbärande bilder saknar alt-texter

Navigerbarhet

 • Det finns brister med webbplatsens navigeringsmeny och gränssnitt vid olika skärmbredder
 • På vissa ställen följer inte tangentbordsnavigering en logisk ordning

Filmer

 • Flera filmer som vi har publicerat efter 23 september 2020 saknar syntolkning.

Dokument

 • Det finns pdf:er och dokument i andra format på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade

Formulär

 • Vissa av våra formulär är inte helt tillgänglighetsanpassade. Det handlar om att sektionerna är grupperade visuellt, men inte programmatiskt
 • Auto-complete saknas på vissa formulär
 • Det finns brister i hur fält ska fyllas i och felmeddelanden har inte märkts upp med ARIA-attribut som förbättrar tillgängligheten

Löpande arbete med tillgänglighetsanpassningar

Vi arbetar kontinuerligt för att adda.se helt ska uppfylla lagkraven, och vi kommer försöka åtgärda alla problem och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Läs mer om lagkraven på webbriktlinjer.se

En del av bristerna kommer att hanteras i samband med en större, inplanerad översyn av webbplatsen, och andra arbetar vi löpande med, både tekniskt och redaktionellt.

Oskäligt betungande anpassning

Adda åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Våra avropsstöd på ramavtalens sidor genererar många dokument som inte är fullt tillgängliga. Vi arbetar med nya rutiner och arbetssätt för att kunna erbjuda ett fullt tillgängligt avropsstöd.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit utomstående experter granska adda.se. Vi har också gjort en självskattning (intern testning) av tillgängligheten.

Senaste (externa) bedömningen gjordes januari 2020.

Kontakta oss

Har du synpunkter eller frågor angående tillgänglighet på vår webbplats? Välkommen att höra av dig!

08 709 59 00