Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

12 juni 2019 Organisation

"Jag är övertygad om att SKL Kommentus bidrar till mer pang för pengarna"

Under våren har SKL Kommentus fått nya styrelsemedlemmar och vi har pratat med några av dem. Vad anser de att deras viktigaste bidrag till SKL Kommentus blir? Vad har de för specifika hjärtefrågor som de gärna ser att vi arbetar vidare med?

news-icon

På bilden från vänster syns Johnny Magnusson (ordf.), Elin Norén, Agneta Jansmyr och Petter Karlsson.

I år valdes fyra nya styrelsemedlemmar in i moderbolagets styrelse. Johnny Magnuson, Regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen, tar över som ny styrelseordförande på SKL Kommentus AB. Anders Teljebäck, ordförande kommunstyrelse för Västerås stad, tar över som ny vice ordförande. Elin Norén, vice ordförande i regionstyrelsen Dalarna, och Agneta Jansmyr, regiondirektör i Region Jönköpings län, är två nya styrelseledamöter.

Vi har även fått en ny medlem till SKL Kommentus Inköpscentralens styrelse, Petter Karlsson, som är inköpschef i Region Uppsala.

Styrelsens intryck av SKL Kommentus

Några i den nya styrelsen har inga erfarenheter av SKL Kommentus verksamhet sedan tidigare, medan andra har arbetat mycket med upphandlingsfrågor och haft närmare kontakt med SKL Kommentus.

– Som inköpschef i Region Uppsala och tidigare som inköps- och avtalsdirektör i Landstinget/Region Gävleborg har jag ganska ofta varit avropare av SKL Kommentus upphandlade ramavtal, berättar Petter Karlsson.

Elin Norén har också haft med SKL Kommentus att göra förut.

– Jag är övertygad om att SKL Kommentus på ett viktigt sätt bidrar till mer pang för pengarna i kommuner och regioner, både genom gemensamma upphandlingar och inköp, och genom bättre möjligheter till uppföljning och kravställande, säger hon.

Så vill de nya ledamöterna bidra

Johnny Magnusson hoppas genom sin roll kunna vidareutveckla företaget som serviceorgan för kommuner och regioner. Elin Norén instämmer. Hon bor i en liten kommun och i en relativt glest befolkad region.

– Jag bidrar gärna med de mindre kommunernas perspektiv. SKL Kommentus fyller en särskilt viktig roll för små kommuner och regioner, som inte alltid har egna möjligheter att bygga upp stora inköpsavdelningar eller har rätt specialistkompetens för att ställa krav och följa upp, säger Elin Norén.

Petter Karlsson, som sitter i styrelsen för SKL Kommentus Inköpscentral, hoppas kunna bidra på olika sätt.

– Dels hoppas jag kunna vara med och ge kundperspektiv i olika frågor. Jag hoppas även, genom en regions synsätt på helhet och slutanvändarnytta, kunna påverka eller bidra till en verksamhetsutveckling där ännu fler och större nyttor kan möjliggöras, berättar han.

Agneta Jansmyr instämmer:

– Jag hoppas min erfarenhet från både kommun och region, samt vana vid kundorienterat och strategiskt arbete ska vara till nytta i mitt arbete inom styrelsen.

Fokus på bland annat digitalisering, hållbarhet och arbetsrättsliga krav

Det finns en rad olika arbetsområden på SKL Kommentus, men de flesta i nya styrelsen har olika visioner om vilket eller vilka områden som SKL Kommentus bör arbeta mer med.

– En hjärtefråga som jag anser att SKL Kommentus ska arbeta mer med är digitaliseringen av offentliga sektorn, berättar Johnny Magnusson .

– SKL Kommentus får gärna arbeta mer med arbetsrättsliga krav vid upphandlingar, och det interna arbetet med mer regional spridning och förankring i hela Sverige, tycker Elin Norén.

Agneta Jansmyr sätter fokus på värderingar.

– Hjärtefrågor för mig är att arbeta utifrån värderingar där kundorientering, värdeskapande och samverkan är viktigt, liksom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, säger hon.

Vi på SKL Kommentus ser fram emot att samarbeta med de nya styrelsemedlemmarna för att utveckla vår verksamhet framåt.

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar