Seminarier & event

Lyssna in på våra digitala seminarier som sker löpande under året. Lär dig mer om aktuella ämnen genom våra vassa föreläsare eller delta i ett av våra informationstillfällen om Addas kommande ramavtal.

Bakrundsbild för sidhuvud
Aktuella seminarier
23 augusti 2024 kl. 8:30 - 12:00
Lansering av erbjudande inom Handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering

Kommunerna har tillsammans prioriterat sex initiativ inom den strategiska agendan Handslag för digitalisering. På detta lanseringsseminarium har kommuner möjlighet att ställa frågor om initiativen som skickades ut till kommunerna som erbjudanden den 12 juni 2024.

Läs mer...
27 augusti 2024 kl. 13:00 - 15:00
Smartare samhällsbyggnad: Automatisering och AI inom bygglovsprocessen

Smartare samhällsbyggnadsprocess syftar till att med digitaliseringens möjligheter skapa enklare, öppnare och mer effektiva planerings- och byggprocesser till nytta för medborgare, företag och andra aktörer. Inom kommunernas bygglovshantering pågår för närvarande flera spännande utvecklingsarbeten i syfte att just förenkla och effektivisera arbetet genom digitalisering.

Läs mer...
11 september 2024 kl. 9:00 - 11:00
Portföljstyrning för ändamålsenlig digitalisering - framdrift genom överblickbarhet och prioritering

I en tid då digitalisering är en nyckel till framgång, är portföljstyrning avgörande för att säkerställa nytta och rätt balans i utvecklingsarbetet. Genom att implementera en tydlig portföljstyrning i organisationen säkerställer vi en gemensam överblick i organisationen över pågående initiativ. Vi säkerställer också att våra investeringar och prioriteringar är kostnadseffektiva och bidrar till att uppnå vår strategiska mål - att vi gör rätt saker på rätt sätt helt enkelt.

Läs mer...
26 september 2024 kl. 12:00 - 12:45
Lunchseminarium: Kompetensutveckling inom AI – hur gör man?

För att ta vara på AI:s potential finns det flera strategiskt viktiga områden att stärka upp i den egna organisationen. Ett av dem är medarbetarnas kompetens inom AI. Vi behöver starta eller stärka upp vår kompetensutveckling inom AI för att lyckas införa nya arbetssätt och lösningar med hjälp av AI. Hur gör man det på bästa sätt?

Läs mer...
08 oktober 2024 kl. 9:00 - 16:00
Mot framtidens socialtjänst med hjälp av beprövade digitala tjänster och innovation med AI

Socialtjänsten står inför en omfattande omställning för att utveckla framtidens socialtjänst både för att anpassa sig till en kommande ny socialtjänstlag och hantera samhällets utmaningar med bland annat brist på arbetskraft och budgetbesparingar. För att lyckas med den omställningen behöver socialtjänsten dra nytta av digitaliseringens fulla potential. Det betyder att både breddinföra beprövade arbetssätt med stöd av digitala tjänster och att våga testa nya innovativa arbetssätt med till exempel AI för att utvecklas ytterligare. SKR vill nu tydligare visa vägen och vara ett stöd för kommunerna i omställningsresan mot framtidens socialtjänst.

Läs mer...
22 oktober 2024 kl. 9:00 - 12:00
Kollektiv digitalisering

För att nå framgång med ambitionen att digitalt ställa om och säkra jämlik digital välfärd i hela landet så behöver kommuner i högre utsträckning etablera nära samhandling inom området. Vad betyder det och hur ska detta ske i praktiken? 

Läs mer...
26 november 2024 kl. 9:00 - 12:00
Strategiutveckling för omställningens framdrift

En väl fungerande strategi kan vara ett kraftfullt verktyg för att skapa framdrift i digitaliseringen. En bra digitaliseringsstrategi kan samla organisationen bakom ett gemensamt fokus och syfte, samt ge vägledning i styrning och beslut. Men strategiutveckling är svårt - exemplen är många strategier som aldrig efterlevs

Läs mer...
10 december 2024 kl. 9:00 - 12:00
Digitalisering och politiken

För att skapa kraft i den digitala omställningen behöver ett politiskt ägandeskap tas över frågan. Politiken spelar en avgörande roll i att peka ut riktningen och skapa finansiella och styrningsmässiga förutsättningar. Men hur kan detta åstadkommas i praktiken? I detta seminarium får vi ta del av kommunexempel hur politiken kan agera möjliggörande för digitalisering. 

Läs mer...

Den 15 mars bjöd vi in till ett seminarium där vi fördjupade oss och utforskade verkliga tillämpningar och konkreta AI-lösningar i offentlig sektor. Vi vill inspirera och vägleda dig mot att integrera AI i din vardag och verksamhet. Nu kan du ta del av inspelningen i efterhand.

Den 21 februari anordnade vi ett framtidsseminarium om beredskap. Tillsammans med experter från Svenskt Näringsliv, MSB och Adda diskuterades ämnet utifrån olika perspektiv och vikten av att säkra försörjningsberedskapen och öka samhällets motståndskraft. Se inspelningen i efterhand.

Vi anordnar regelbundet aktiviteter för dig som är kund hos Adda Inköpscentral, även du som funderar på att bli kund är välkommen vid dessa tillfällen. Det kan bland annat vara avtalsinformation, informationsdagar och beställardagar.