Seminarier & event

Lyssna in på våra digitala seminarier som sker löpande under året. Lär dig mer om strategisk försörjning genom våra vassa föreläsare eller delta i ett av våra informationstillfällen om Addas kommande ramavtal.

Bakrundsbild för sidhuvud

Ramavtalsinformation

06 oktober 2023 kl. 10:30 - 11:30
Ramavtalsinformation Kontors- och skolmaterial samt datortillbehör (tillfälle ett)

Är du nyfiken på vårt kommande ramavtal Kontors- och skolmaterial samt datortillbehör? Anmäl dig till vårt kommande seminarium där vi går igenom avtalet. 

Läs mer...
10 oktober 2023 kl. 10:30 - 11:30
Ramavtalsinformation Kontors- och skolmaterial samt datortillbehör (tillfälle två)

Vill du veta mer om det kommande ramavtalet Kontors- och skolmaterial samt datortillbehör 2022?

Läs mer...
17 oktober 2023
Informationsdag om finansiella avtal

Varmt välkommen på en inspirationsdag om våra finansiella avtal.

Läs mer...
25 oktober 2023 kl. 11:00
Informationstillfälle om strategiska inköp

Arbetar du eller din organisation med möbelinköp? Välkommen att lyssna på Niklas Wolff, flyttstrateg från Falu Kommun, som presenterar hur kommunen arbetar med strategiska möbelinköp.

Läs mer...

Strategisk försörjning

29 augusti 2023 kl. 9:30 - 19 december 2023 kl. 10:15
Rättsfallswebbinarier om offentlig upphandling

Varannan tisdag analyserar Adda AffärsConcepts jurister aktuell praxis inom offentlig upphandling.  Analysen är öppen för alla och sänds digitalt.

Läs mer...
10 oktober 2023 kl. 9:30 - 10:00
Introduktion till hållbar upphandling

Den 10 oktober kl 09:30-10:00 får du en introduktion till hållbar upphandling. 

Läs mer...
18 oktober 2023 kl. 9:15 - 10:00
Säkerhetsskydd i upphandlingar

Den 18 oktober bjuder vi tillsammans med Ramboll in till ett webbinarium då vi fördjupar oss i hur upphandling kan användas för att möjliggöra ett välfungerande säkerhetsskyddsarbete i genomförandet av projekt och entreprenader.

Läs mer...
26 oktober 2023 kl. 9:00 - 12:00
Kollektiv jämlik digitalisering

Digitalisering kräver en ökad samverkan inom och utom offentlig sektor för att klara av de utmaningar vi nu står inför. Samtidigt lyser just samverkan med sin frånvaro i sättet vi styr och organiserar digitalisering, vilket utmanar vår förmåga ytterligare. Seminariet fokuserar på aktuella exempel från digitaliseringssamverkan inom offentlig sektor och lyfter även identifierade utmaningar samt hur man bör arbeta för att stävja dessa och uppnå kollektiv digitalisering.

Läs mer...
05 december 2023 kl. 9:00 - 12:00
Finansiering av digitalisering

Med utgångpunkt i de utmaningar som samhället står inför så blir finansiering av digitalisering - ekonomin - central för att ta tillvara möjligheterna med digitalisering.

Läs mer...