Seminarier & event

Lyssna in på våra digitala seminarier som sker löpande under året. Lär dig mer om aktuella ämnen genom våra vassa föreläsare eller delta i ett av våra informationstillfällen om Addas kommande ramavtal.

Bakrundsbild för sidhuvud

Aktuella seminarier

23 april 2024 kl. 9:00 - 12:00
Juridiken som möjliggörare för omställning

För att nå framgång med digitalisering så behöver ofta juridiska aspekter och hinder beaktas och omhändertas. För att få kraft och effekt i detta arbete behöver juridiken bli en naturlig del i verksamhetsutvecklingen.

Läs mer...
07 maj 2024 kl. 12:00 - 13:00
Lunchseminarium: Twin transition - Grön omställning genom digitalisering

Begreppet “twin transition” har de senaste åren givits stort fokus av EU-kommissionen och beskriver hur de digitala och gröna omställningarna förstärker varandra och kan ge varandra framdrift. World Economic Forum spår att digitaliseringen har potential att minska de globala utsläppen med 20%.

Digitalisering är helt enkelt ett avgörande medel för att nå klimatmålen. Men hur kan vi skapa förutsättningar för att detta ska bli verklighet? Hur kan vi skapa en fruktbar samverkan mellan digitaliserings- och hållbarhetsfunktioner i våra organisationer? Och hur kan vi veta att våra digitala lösningar bidrar till klimatnytta?

Läs mer...
16 maj 2024 kl. 9:00 - 11:00
Digitala tvillingar och kommunaltekniska minnen

Digitala tvillingar och kommunaltekniska minnen skapar nya spännande möjligheter att samla och visualisera data för en viss plats. Genom att arbeta strukturerat med verksamhetsdata skapas nya förutsättningar för både helhetsperspektiv och bättre förståelse både vår samtid och framtida utmaningar och möjligheter. På detta seminarium får du möjlighet att ta del av erfarenheter från kommuner som arbetar med digitala tvillingar och kommunaltekniska minnen som verktyg i samhällsbyggandet.

Läs mer...
21 maj 2024 kl. 9:00 - 12:00
Lärande - en förutsättning för välfärdsutveckling genom digitalisering

En förutsättning för att lyckas utveckla välfärden genom digitalisering är kontinuerlig kompetensutveckling och tillgång till helt nya kompetenser. När teknikutvecklingen går allt snabbare blir våra kompetenser och våra förmågor allt snabbare utdaterade än tidigare. Förr lärde man inför arbetslivet, idag talas det allt mer om lärande som en del av arbetslivet. Hur kan vi, både som individer och organisationer, accelerera vårt lärande?

Läs mer...
30 maj 2024 kl. 10:30 - 12:00
Digitala nationella prov (DNP) - Så får vi förutsättningarna på plats!

Hösten 2024 är gymnasieskolan först ut med att genomföra obligatoriska digitala nationella prov (DNP) i svenska och engelska. Från våren 2025 kommer DNP att införas på bredden för såväl grundskola som för gymnasium och vuxenutbildning. Detta gäller för alla skolhuvudmän.  

Förberedelserna inför, och genomförandet av, de digitala nationella proven, DNP, medför en hel del tekniska och organisatoriska utmaningar och alla huvudmän behöver se till att ha detta på plats i god tid inför provgenomförandet.

Hur ser hela kartan med förutsättningar ut och hur kan vi hjälpas åt för att säkerställa att vi är redo för de stundande digitala provgenomförandena?

Läs mer...

Den 15 mars bjöd vi in till ett seminarium där vi fördjupade oss och utforskade verkliga tillämpningar och konkreta AI-lösningar i offentlig sektor. Vi vill inspirera och vägleda dig mot att integrera AI i din vardag och verksamhet. Nu kan du ta del av inspelningen i efterhand.

Den 21 februari anordnade vi ett framtidsseminarium om beredskap. Tillsammans med experter från Svenskt Näringsliv, MSB och Adda diskuterades ämnet utifrån olika perspektiv och vikten av att säkra försörjningsberedskapen och öka samhällets motståndskraft. Se inspelningen i efterhand.

Vi anordnar regelbundet aktiviteter för dig som är kund hos Adda Inköpscentral, även du som funderar på att bli kund är välkommen vid dessa tillfällen. Det kan bland annat vara avtalsinformation, informationsdagar och beställardagar.