Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

23 mars 2021

Gemensam utbildningsportal – framgångsfaktor för Växjö

När omvärlden förändras krävs nya kompetenser. Något Växjö kommun förutsåg och har idag en utbildningsportal där alla koncernernas utbildningar är samlade. Detta har lett till ökad kompetensutveckling och förra året genomfördes 34 000 utbildningar.

nyhets bild

Växjö kommun är i en stor förändringsresa som bygger på att stärka hela organisationen så att man på så sätts stärks gentemot sina invånare och företag. Det gäller även när det kommer till utbildning och kompetensutveckling.

Utbildning och konferenser har varit vanligt, som det ofta är i kommuner, men oftast var det endast ett fåtal som fick åka och alla hade inte möjlighet att delta då det innebar resor och kostnader. Varje enskild förvaltning och kommunalt bolag ansvarade för sin egen kompetensutveckling och det var inte koordinerat elle samordnat. Detta var dock något Monica Skagne, kommundirektör, ville ändra på.

- Det är viktigt att vara en lärande organisation och allt lärande byggs med gemensam bas. I vårt fall är det vår värdegrund. Därför ville jag samla alla våra utbildningar på ett ställe för att få en översyn över vad vi erbjuder men också för att göra det effektivt och tillgängligt för alla våra medarbetare.

För att få översyn över utbildningsutbudet men också för att effektivisera och erbjuda kostnadseffektiva utbildningar till fler medarbetarebörjade Monica arbetet att bygga en koncerngemensam utbildningsportal samt att digitalisera stor del av utbildningarna.

Idag erbjuder Växjö både traditionella ”class room”-utbildningar samt digitala utbildningar såsom e-lärande under ett koncerngemensamt tak. På detta sätt har de överblick över både utbud och vilken kompetensutveckling medarbetarna har fått. Och idag, tre år senare, erbjuder Växjö kommun 230 unika utbildningar, varav 95 är koncerngemensamma utbildningar och resterande är specifika förvaltnings- och bolagsspecifika utbildningar.

- Genom att samla allt på ett ställe blev det enkelt, lättåtkomligt och en tydlig struktur. Men det är också viktigt att tänka nytt och att förstå att verkligheten ständigt ändras. Därför erbjuder vi nu många traditionella utbildningar digitalt, vilket också skapar förutsättningar för fler att kunna gå. Både genom att de slipper resa men också att utbildningarna blir billigare och fler kan därför gå dem.

Att ha alla utbildningar samlade på ett ställe har gjort det enklare att säkerställa att alla får samma och likvärdig utbildning. I början var det ett visst motstånd då många menade att behoven var så olika inom kommunen och att det skulle vara svårt att digitalisera utbildningarna och samla dem på ett ställe. Men Monica lät sig inte stoppas.

- Vi började med att fråga runt: Vad har ni för behov? Efter att ha undersökt behoven insåg vi att cirka 80% av behoven var gemensamma, oavsett förvaltning eller bolag. Då känns det ju dumt att inte samköra detta och göra gemensamma utbildningar.

Sedan finns det specifika behov som är direkt kopplat till en verksamhets kärnuppdrag som kräver andra typer av utbildningar och då blir det en utbildning som är bolags- eller förvaltningsspecifik – men allt samlas i vår plattform som är vår allas utbildningsportfölj.

Förutom att digitalisera utbildningarna och erbjuda dem som e-lärande ville Monica komma ifrån att köpa in all kompetens och satsade därför också på konceptet “train the trainer”.

- Det finns så mycket kompetens i vår organisation och varför då inte se till att våra egna medarbetare förmedlar sin enorma kompetens till sina kollegor? Hela koncernen får då ta del av kompetensen och samtidigt utvecklas även medarbetaren när hen utbildar andra. Självklart kvalitetssäkras alla våra utbildningar och genom den processen skapas ett lärande i sig.

Alla utbildningar går inte att digitalisera fullt och ibland måste extern kompetens köpas in men att samla alla utbildningsinitiativ på en digital plattform har lett till att fler medarbetare fått kompetensutveckling. Något som märkets förra året då man landade på mer än 34 000 genomförda utbildningar.

Monica menar att mervärdet av att både digitalisera utbildningarna och att göra dem till e-lärande samt att samla dem på ett ställe kan beskrivas på många sätt men en kort sammanfattning är:

- Ökad kvalité, ökad produktivitet och minskade kostnader. Men det viktigaste är dock
ökade förutsättningar för alla våra medarbetare och vår organisation att utvecklas och bli starkare.

Vill du veta mer om Växjös förändringsresa kan du kontakta Monica Skagne.

Kommentarer (1)
Naser
1. Skrivet den 26 mars 2021 kl. 16.20

Tacksam
Mvh

Skriv en kommentar