14 oktober 2021 Utbildningar | Digitalisering

Smarta utbildningslösningar för livslångt lärande

En ny samfinansieringsmodell lanseras för att tillgängliggöra nationellt kvalitetssäkrade utbildningar till alla berörda medarbetare i välfärden.

Avgiftsmodellen ska främja kompetensutveckling på bredden. För att få kraft i förändringsarbetet behöver alla berörda medarbetare få tillgång till högkvalitativ utbildning. Inom ramen för Addas uppdrag från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuds ett växande utbud av utbildningar och seminarier redan i höst.

- Vi har SKR:s uppdrag att erbjuda kommuner och regioner relevanta utbildningar inom alla SKR:s verksamhetsområden. Vårt erbjudande breddas för att bidra till alla välfärdshjältars livslånga lärande, säger Jenny Birkestad, affärsområdeschef Adda Kompetens.

Pandemin har gjort att många kommuner och regioner har varit tvungna att tänka om kring fysiska utbildningar. Även om restriktionerna har lättats finns det många fördelar med digitala utbildningar, inte minst utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

- För att möta utbildningsbehovet hos kommuner och regioner tillgängliggör vi högkvalitativa utbildningar i smarta format. På så sätt kan man spara tid, pengar och bidrar till ett minskat resande.

Grundutbildningar kan användas av alla organisationer men SKR:s medlemmar erbjuds reducerade avgifter både vid enstaka utbildningar och för hela organisationen. Att kommuner och regioner numer kan teckna en organisationslicens innebär ett helt nytt sätt att samfinansiera kompetensutveckling på bredden, och avgiften sätts utifrån organisationens storlek.

- SKR:s uppdrag innebär att Adda ska inspirera och bidra till att stärka varje kommuns och regions förmåga att trygga kompetensförsörjningen och ställa om i en digital tid. Det är en ynnest att tillsammans med SKR, akademin och medlemmarna samskapar en smartare välfärd avslutar Jenny.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Kommentarstråden är låst på den här sidan.