Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

14 december 2022 Digitalisering | Innovation

Den digitala omställningen i offentlig sektor fortsätter

Nu går vi in i nästa fas i arbetet med digital mognad för kommuner och regioner i Sverige: Nationellt kompetensforum för digital mognad.
- Det är inte ett alternativ att inte vara med, säger Frida Evertsson, utvecklingsstrateg i Kumla kommun om kompetensforumet som är fortsättningen på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) och Adda Kompetens arbete med digital mognad genom modellen Digital Mognad i Offentlig Sektor (DiMiOS).  

news-icon

Vi, precis som alla andra offentliga verksamheter, står inför en enorm kompetensutmaning framöver vilket gör att vi behöver tänka smartare, knyta an och ta stöd av varandra, fortsätter Frida Evertsson och tillägger: 

- Genom att ansluta oss till Nationellt kompetensforum för digital mognad gör vi precis det och får hjälp på vägen. Vi behöver inte börja helt från början utan kan ta stöd i framtagna metodstöd, utbildningar, seminarier och delta i erfarenhetsutbyten där vi kan sprida goda exempel och lära av varandra. Jag skulle säga att det är otroligt smart att vara med i kompetensforumet!

Vår välfärd står inför stora utmaningar bland annat gällande kompetensförsörjning och att kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter är ett måste för att klara av dem. Att förbereda sig inför framtiden är viktigare nu än någonsin. Den digitala utvecklingen går fort. Den underlättar mycket men innebär också stora utmaningar, inte minst i all offentlig verksamhet. I ESF-projekt Digital mognad, som har drivits av SKR och Adda och som har pågått mellan 2021-2022, har redan 150 kommuner och regioner fått stöd i form av utbildningar och erfarenhetsutbyte och dialog genom nätverk. Nu fortsätter arbetet med digital mognad där Adda har SKR:s uppdrag att långsiktigt vidareutveckla, koordinera och förvalta leveranserna från ESF-projektet Digital mognad. Arbetet sker även fortsättningsvis i nära samverkan med SKR och Göteborgs universitet. Syftet är att få med sig alla medarbetare på tåget och öppna upp för fler kommuner och regioner att delta!

- Digitalisering är ju inte bara något för en digitaliseringsavdelning eller en IT-avdelning. Det är verksamhetens fråga. Vi måste få exempelvis HR-funktioner att ta ansvar för digitalisering och vi måste se till att chefer i verksamheten vill äga sin digitalisering. Det här gör vi genom bred kompetensutveckling och att tillsammans börja prata om rätt saker, säger Julia Larsson, förändringsledare på Adda Kompetens.

För verksamhetsår 2023 innebär det att organisationen som är med i kompetensforum får tillgång till tre heldigitala utbildningar, minst åtta lärarledda kurs- och seminarietillfällen, metodstöd och tillgång till flera arenor för dialog och erfarenhetsutbyte.

- I ESF-projekt Digital mognad har vi märkt att det som behövs är fortsatt samverkan och lärande organisationer emellan och ett fortsatt högt tempo på kompetensutveckling särskilt inom områden som innovation och förändringsledning vilket vi har tagit fasta på till kompetensforumet. fortsätter Julia.

Sari Duvander, digitaliseringsstrateg Region Värmland, har deltagit i ESF-projekt Digital mognad och har höga förväntningar på kompetensforum:

- Vi i Region Värmland har tyckt att det är bra med kopplingen till forskningen som genomförs av forskningskonsortiet Swedish Center for Digital Innovation. De seminarier som har genomförts i projektet med både koppling till forskning och direkta exempel från olika offentliga verksamheter är också väldigt givande. Det ger ett annat perspektiv än jag mött tidigare i mitt jobb. Helt plötsligt har jag fått en annan förståelse för den resa som vi är mitt inne i. Jag har jobbat inom det offentliga och IT-världen hela mitt yrkesliv. Nu förstår jag bättre vad vi behöver göra. Det gäller bara att ha uthållighet och lyckas med att få med sig alla på resan säger Sari Duvander.

Både Frida och Sari menar att det är i mötet, dialogen och samverkan som förflyttningen sker.

- Det är ju något som händer när vi från olika organisationer möts och delar erfarenheter. Då sprakar det av energi och jag tar alltid med mig något hem till Kumla som vi kan ha nytta av. Så mer sprakande möten med likasinnade och oliksinnade skulle jag nog säga att jag i min roll ser fram emot. Men också de kompetenshöjande insatserna som erbjuds under 2023. De kommer vara en bra boost för vår organisation, helt i linje med vart vi befinner oss i vår digitala mognad. säger Frida Evertsson.

- Jag ser också fram emot fortsatta diskussioner i kompetensforum och i nätverket tillsammans med andra kommuner och regioner. Här lär vi oss massor. Jag tycker också att det ska bli spännande att Region Värmland även kan bidra med våra utmaningar till kompetensforumet, fortsätter Sari Duvander.

Vill du veta mer om SKR och Addas arbete med digital mognad?
Läs mer här 

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar